In memoriam: Willem Westerbeke

Sluijs, Dr. C. A. van der. Prediking in de crises.

Over scheiding der geesten. Een analyse over de ernstige noodsituatie in de Gereformeerde Gezindte