In memoriam: Willem Westerbeke

Ter Herinnering aan Dr. H. F. Kohlbrugge en zijn vrouw; laatste preken, verslag levenseinde en begrafenis