Van Calvijn tot Comrie, het Genadeverband, deel 5 en 6