In memoriam: Willem Westerbeke

De profetie van Paulus over de bekering van Israël en het Jodendom n.a.v. Romeinen 11