In memoriam: Willem Westerbeke

Deel 3: De uitstorting van de HEILIGE GEEST. De heerlijke staat van Christus' kerk, vóór het eind der dagen

In een preek over Ezechiël 39:29, door John Howe