In memoriam: Willem Westerbeke
Serie

Serie: Onvervulde Profetie

Deel 1: ZIET HEM, HIJ KOMT! De bekering van Israël tot verlevendiging van Christus' kerk op aarde

Deel 2: De bekering van ISRAËL. Preek over Zacharia 12:12 door Thomas Boston. Met een toelichting over het grote belang hiervan voor onze tijd

Deel 3: De uitstorting van de HEILIGE GEEST. De heerlijke staat van Christus' kerk, vóór het eind der dagen

In een preek over Ezechiël 39:29, door John Howe

Deel 4: De hoop van CHRISTUS' Kerk. Studie over de toekomstverwachting van Godgeleerden uit Engeland in de 17e eeuw

'Westminster Grote Catechismus' P. Martyr, W. Perkins, John Owen, Th. Manton en John Flavel, Jer Burroughs, John Bunyan, Greenhill, Durham,

Deel 5: Enkele hoofdstukken uit: De geschiedenis van de VERLOSSING. Door Jonathan Edwards

Hieraan toegevoegd de visie over het MILLENNIUM. Door J. C. Philpot

Deel 6: Toekomstverwachting voor de kerk van Christus. De visie van Nederlandse theologen over de onvervulde profetie

Deel 7: Verwachting voor de kerk van Christus. De visie van Nederlandse schrijvers vanaf het 'Réveil' over de onvervulde profetie

Deel 8: De heerlijkheid van Christus' Kerk volgens Openbaring 20

Met toelichting vanuit het Evangelie van Lukas