In memoriam: Willem Westerbeke
Serie

Serie: kinderen Gods op Walcheren in de 19e en 20e eeuw

bestaande uit 10 delen

1. Door God geroepen

Uit het leven van ds. David Janse en facetten uit de historie van de Ledeboeriaanse gemeente te Middelburg

2. Bij de mensen veracht maar bij God uitverkoren.

Uit het leven van Jan Vader, oefenaar te Meliskerke

2a. Brieven aan Jan Vader door oefenaars van de Gereformeerde Gemeenten (Kruisgemeenten)

Diverse vrienden van Jan Vader schrijven over kerkelijke en persoonlijke bevinding

2b. Brieven van Jan Vader aan C. Verdel en anderen te Gouda

35 brieven geschreven in 1883-1893

3. Ik heb geloofd; daarom heb ik gesproken

Levensbeschrijving van Zacharias Verhage, molenaar te Meliskerke, door hemzelf beschreven

4. De bekering van Willem Pleijte te Zoutelande en een eenvoudige oefening

Met historische gegevens Gereformeerde Gemeente Zoutelande. De bekering en sterven van Florus de Wolf en anderen

5. Door leiden geheiligd. Levensschets van oefenaar Pieter Ingelse

Twee oefeningen; drie brieven van zijn vrouw en drie brieven van zijn schoondochter

6. Een nieuw vaderland gekregen

Het leven van Adriaan Dingemanse, diaken in de Ledeboeriaanse gemeente te Middelburg en emigratie naar Noord-Amerika

7. Genade en eer ontvangen. Geschiedenis van de Ledeboeriaanse gemeente te St. Jan ten Heere.

Met levensschets van ouderling Pieter de Voogd, Jacob Corré, Hubrecht Bimmel en brieven van Maatje en Christina Bimmel

8. Door God geliefd

Verhaal uit het leven van Cornelia de Visser-Moens te Aagtekerke, door haarzelf beschreven. En korte mededelingen uit haar vriendenkring

9. Door de trouwe Verbondsgod geleid

Mededelingen uit het leven en brieven van Cornelia de Visser-de Visser te Middelburg

10. Door de Heere afgezonderd

Levensschets van: Catharina B. Roose-Bollinger. Sara Louisa Hollebrands. Evangelist Jac. Ball. ds. A. Janse. ds. L. Hubregtse...