In memoriam: Willem Westerbeke
Serie

Serie: Schriftonderzoek

TheologieWillem WesterbekeLiteratuur10-05-2021

1. Zefanja verklaard en toegelicht in het vroeger én tegenwoordig Israël

Verklaring van Zefanja aan de hand van de Hebreeuwse tekst

2. Zacharia, hoofdstukken 12,13 en 14 in het licht van deze tijd

TheologieWillem WesterbekeLiteratuur21-05-2021

3. De Psalmberijming van Datheen

Vanuit O.T. / Vroegchristelijke Kerk /Reformatie tot (levens)geschiedenis van Datheen

TheologieWillem WesterbekeBelijdenisgeschriften en liturgie10-05-2021

4. Listen van de satan en verzoeking tot zelfmoord; Lezing

TheologieWillem WesterbekeLiteratuur10-05-2021

5. De strijd van de Islam tegen de Koning der koningen

TheologieWillem WesterbekeLiteratuur10-05-2021

6. Christus, God-mens van geboorte tot graf

'De mens valbaar geschapen, herstelbaar gevallen, en onvalbaar hersteld' door het Vrouwenzaad Die de duivel heeft overwonnen.

TheologieWillem WesterbekeLiteratuur06-01-2022