Titels/series:

Verzameling van 66 brieven. J. Boot, Cato van Alderwegen, Wed. Mechelse, contacten met ds. Ledeboer

Brieven uit het geestelijk leven en korte levensschetsen