In memoriam: Willem Westerbeke
Serie

Joodse Literatuur

Morgen- en avondgebeden op de Grote Verzoendag

Morgen- en middaggebeden op de Grote Verzoendag

Joodse gebeden op vastendagen

Joodse gebeden op het loofhuttenfeest

Joodse smeekgebeden op de Sabbath

Ochtendgebeden voor de Sabbath

De betekenis van het gebed in de Joodse gedachtenwereld

Twee ethische tractaten

De regels van het gedrag en de regels van boete en berouw

Pseudografen van het Oude Testament

De laatste dagen in Jeruzalem

De paasweek op de voet gevolgd, een joodse visie op de gebeurtenissen rond het proces tegen Jezus

Het complete boek Henoch

Toegelicht uit de brief van Judas

Hebreeuws-Nederlands woordenboek