In memoriam: Willem Westerbeke
Serie

Refo500-project - Luther en Melanchton

Aandacht voor de Reformatie (1517-2017)

Deel 1: Levensoverzicht van Luther

Chronologisch overzicht en Luther en de Reformatie na de Augsburgse Confessie

Deel 2: Catharina von Bora

Uit het leven van Luther, zijn vrouw en kinderen

KerkhistorieArmin Stein16e eeuw04-06-2021

Deel 3: Luthers verblijf op de Coburg

Tijdens de Rijksdag te Augsburg

Deel 4: Brieven aan familie en vrienden

Deel 5: Invloed van Luther in de Nederlanden

Luthers geschriften in Vlaanderen, Brabant en Zeeland

Deel 6: Luthers 95 stellingen in 1517 en de Rijksdag te Worms in 1521

Deel 7: Aspecten uit het leven en de leer van Dr. Maarten Luther

Deel 8: Dr. Maarten Luther als zielszorger

Luther als kruisdrager, trooster, voorbidder, voorbeeld in ambt en beroep, bemoedigend door gedichten

KerkhistoriePaul Scheurlen16e eeuw04-06-2021

Deel 9: De Augsburgse Confessie opgesteld door Luther en Melanchton

Deel 10: Melanchtons invloed na Luther

Melanchton 'de hoogleraar van Duitsland'

Deel 11: Luther, belofte en ervaring

Uitgegeven ter herdenking van Luthers 500e geboortedag

Deel 12: Loci Communes, Korte Samenvatting van Theologie

of Algemene theologische bewijsgronden

Deel 13: Magister Philippus Melanchton

Levensbeschrijving Melanchton

KerkhistorieJ.P.G. Westhoff16e eeuw04-06-2021

Deel 14: Philippus Melanchton

levensloop