De inhoud van de rubriek jeugd en bekeringsgeschiedenissen varieert van uitgaven uit de 18e eeuw tot de 20e eeuw. Ze heeft tot doel de leidingen van Gods Geest met Zijn kinderen te tonen, waarin Gods wijsheid in de onderscheidenheid openbaar komt. En dat de Heere geen menselijk systeem opbouwt, maar in zondaars Zijn genade verheerlijkt door een weg die tot Zijn eer strekt.

disclaimer:
"Niets van deze site mag met commerciële doeleinden gepubliceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Stichting De Gihonbron en auteursrechthebbenden"

Algemeen

  Watersnoodramp 1953 in Zuid-West Nederland 

  • Deel 1; Toen 't schuimend zeenat hevig bruiste... , Verhalen over en impressies van de Watersnood van 1953  PDF
  • Deel 2; Toen 't schuimend zeenat hevig bruiste... , Verhalen over en impressies van de Watersnood van 1953  PDF
  • Watersnoodramp 1953. Ger. Gem. Zeeland en Goeree-Overflakkee, Van zee tot zee zal Hij regeren  DOCX PDF
  • Watersnoodramp 1953. Genealogie van slachtoffers, Door diverse auteurs  DOCX PDF
  • Hier was eens Capelle, Capelle volledig verdronken in 1953  PDF
  • In het woedend golfgeklots, Verhalen, foto's en impressies van de watersnoodramp in 1953  PDF

Alderwegen, Cato van

 • Verzameling van 66 brieven. J. Boot, Cato van Alderwegen, Wed. Mechelse, contacten met ds. Ledeboer, Brieven uit het geestelijk leven en korte levensschetsen  DOCX PDF

Balke, prof. dr. W.

 • Johannes Wichelhaus, Hoogleraar te Halle en vriend van dr. H.F. Kohlbrugge  PDF

Barry, James

 • Een verlevendige hartversterking, voor een ziel die wanhoopt vanwege de zonde ten tijde van verzoeking  DOCX PDF

Barth, ds. J.D.

Bergh, Anton van den

Bolier, Ruben

 • Getuigenissen uit de Grote Opwekking  DOCX PDF
 • Getuigenissen uit het leven van Godvrezende mensen uit Groot-Brittannië en Amerika, Bijzondere werking van Gods Geest in jonge en oude mensen  DOCX PDF

Boot, Jacobus

 • Verzameling van 66 brieven. J. Boot, Cato van Alderwegen, Wed. Mechelse, contacten met ds. Ledeboer, Brieven uit het geestelijk leven en korte levensschetsen  DOCX PDF

Bradford, John

 • Leven en sterven van een gezegende martelaar  DOCX PDF

Brainerd, David

 • De bekering en zendingswerk onder de Indianen  DOCX PDF

Bregman, ds. A.

 • Wachters op de muren van Jeruzalem, 4 predikanten van de Ger. Gem.  DOCX PDF

Brenz, Johann

 • Uit het leven van ds. Johann brenz, uit Halle in Duitsland  DOCX PDF

Bunyan, John

 • Mary Bunyan, de blinde dochter van John Bunyan  DOCX PDF

Cairns, Elisabeth

 • Gedenkschrift van Elisabeth Cairns een oprechte Christin uit de Presbyteriaanse gemeente tijdens Ebenezer Erskine, Door haarzelf beschreven 1685 –1741  DOCX PDF

Campbell, Murdoch

 • Murdoch beschrijft zijn leven op een eenvoudig manier, Levensbeschrijving van een predikant in Schotland  DOCX PDF
 • Nalezingen van de Highland Oogst. Godsdienstige opleving in Schotland in 19de eeuw, Campbell beschrijft de Opwekking en hun Godzalig leven en met verlangen naar een nieuwe Opwekking  DOCX PDF

Capelle, Leen

Chamberlain, Joseph

Coeland, Christjane Carolina

 • Bekeringsweg van Christjane Carolina Coeland  DOCX PDF

Dalen, Peterke van

Dam, ds. Chr. van

 • Een troostrijke wetenschap, levensbeschrijving van ds. Chr. van Dam  DOCX PDF

Dekker, A.

Diamant, Sarah Ephraim

Drimmelen, T. van

 • Ter nagedachtenis Teunis van Drimmelen, Voor mijn geliefde betrekkingen en vrienden; met een toelichting en genealogie door achterkleinzoon  DOCX PDF

Dubbeld, C

 • De scherpschutter van de vallei van St. Martin bij de Waldenzen  DOCX PDF

Duinen, H.A. van

 • Hendrik van Zutphen, prior - reformator - martelaar  DOCX PDF

e.a.

 • Brieven van de vriendenkring geschreven aan Bastiaantje Verbaas en van Pieter de Gast, Briefwisseling tussen Sjaantje Verbaas en een aantal oprecht gelovigen in de 20e eeuw  DOCX PDF

Eggebeen, A.G.

 • De Reformatie in 's Hertogenbosch, de ossenkoper van 's Hertogenbosch  DOCX PDF
 • De Reformatie in Middelburg, beschreven in het verhaal van Joris van den Beeldensnijder  DOCX PDF

Engels, Jakob G.

Fraser, James

 • Die aan Zijn Naam gedenken, 4 voorbeelden van Schotse vroomheid  DOCX PDF

Gast, Pieter de

 • Brieven van de vriendenkring geschreven aan Bastiaantje Verbaas en van Pieter de Gast, Briefwisseling tussen Sjaantje Verbaas en een aantal oprecht gelovigen in de 20e eeuw  DOCX PDF

Geense, Jan

Goede, Egbert de

 • De weg der bekering, Eene korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering dien de Drie-eenige Verbondsgod met mij gehouden heeft  DOCX PDF

Gonlag, Johannes Hendrik

 • Gods genade verheerlijkt, en uit leven van zijn vrouw Johanna La Both  DOCX PDF

Groe, Eva van de

Groenewegen, Jacob

 • Levensschets en boeken, over het wezen des geloofs  DOCX PDF

Grolleman, Annigje

Hakkenberg, ds. D.

 • Wachters op de muren van Jeruzalem, 4 predikanten van de Ger. Gem.  DOCX PDF

Harley, Suckey

 • Gedenkschrift en een levensschets, van Jane Gilpin door haarzelf geschreven;  DOCX PDF

Harmsen, Gert-Jan

 • De lof van God uit een kindermond die stierf 13 jaar oud en 'preekjes' heeft nagelaten. Uniek!  DOCX PDF

Hartung, Joh.

 • Lijdensweg van een predikant, tijdens de 30-jarige oorlog  DOCX PDF

Heikoop, ds. M.

Heuvelman, Hendrik

 • De gedachtenis des rechtvaardigen tot zegen  DOCX PDF

Hoek, Cornelia van den

 • Een even dierbaar geloof, brieven van Gods kinderen, Cornelia van den Hoek en anderen  DOCX PDF

Hoek, Pleun van den

Hofman, ds. A.

 • Facetten uit mijn leven, alsmede pastorale problemen van een predikant;  DOCX PDF

Hofman, ds. M.

Honkoop, ds. P.

 • Levensbeschrijving van een markant predikant, Ds. P. Honkoop, leven, bekering en predikant  PDF

Hoogenboezem, Plonia

 • Een laatste woord aan mijn kinderen, en de weg welke de Heere met mij gehouden heeft  DOCX PDF

Hoogh, Aletta

Hoven, Hermanus van den

 • Leven en brieven, van Hermanus van den Hoven  DOCX PDF

Howe, John

 • Die aan Zijn Naam gedenken, 4 voorbeelden van Schotse vroomheid  DOCX PDF

Howie, John

Hyde. , John

 • De biddende zendeling in Indië, John Hyde (1865-1912) was een bijzonder man van gebed die in Indië werkzaam was  DOCX PDF

Ingelse, Lourens

 • Merkwaardige bekeringsgeschiedenis, van Laurens Ingelse  DOCX PDF

Itterzon, prof. dr. G.P. van

 • Francisus Gomarus, Een portret, een facsimile en 57 onuitgegeven bijlagen  PDF

Jong, Dirk de

Kamphuis, Maria W.

 • Bekering en wondervolle wegen, Maria Kamphuis en Maria Brons  DOCX PDF

Kempeneers, Johannis

 • Kempeneers, J. Diaken Oud. Ger. Gemeente te St. Philpsland, Kempeneers was kerkenraadslid in de tijd van ds. P. van Dijke  DOCX PDF

Kieboom, A.

Kieboom, ds. L.

Kieboom, J.W.

Klaasen - de Korte, Ester

 • Levensgeschiedenis, van Esther de Korte  PDF

Kok, Johannes de

 • Levensschets, brieven , geschreven aan jongens uit Ger.Gem. tewerkgesteld in Duitsland  DOCX PDF

Kooistra, Ebe Rinders

 • De wonderlijke leiding en bewaring, in het vreemdelingenlegioen  DOCX PDF

Korte, Cornelis

 • Ter herinnering, Bekeringsweg en gevangenschap  DOCX PDF

Kropveld, Eliëzer

 • Uit duisternis tot licht, levensbeschrijving van een bekeerde Jood  DOCX PDF

Laird, Marion

 • Die aan Zijn Naam gedenken, 4 voorbeelden van Schotse vroomheid  DOCX PDF

Lieburg, prof. dr. F.A. van

 • Levens van vromen in de 18e eeuw  PDF

Livingstone, John

 • Levensbeschrijving, brieven en testament, van een Schotse geloofsheld aan zijn gemeente Ancram in Schotland  DOCX PDF

Mechelse, wed.

 • Verzameling van 66 brieven. J. Boot, Cato van Alderwegen, Wed. Mechelse, contacten met ds. Ledeboer, Brieven uit het geestelijk leven en korte levensschetsen  DOCX PDF

meijaard, Cornelis

meijaard, Willem

Meinders-Peetersen, Geertje F.

 • Geertje Meinders beschrijft haar levensloop en een kort overzicht van ds. E.L. Meinders, Een gelovig en gevoelig autobiografie van een predikantenechtpaar America  DOCX PDF

Merks, Anna Katharina

 • Levensbeschrijving en bekering Anna Katharina Merks, Bekering van een ter dood veroordeelde vrouw  DOCX PDF

Middel, ds. H.H.

Mieras, Jannetje

Moorrees, ds. B.

 • Levensbeschrijving van Bernardus Moorrees, Een predikant tot God bekeerd  DOCX PDF

Munro, Chr.

 • Die aan Zijn Naam gedenken, 4 voorbeelden van Schotse vroomheid  DOCX PDF

N.N.

 • Korte beschrijving van 7 Joden/Jodinnen die tot het geloof in de Messias kwamen, Israël Salomonsz, drie Joodse kinderen, Joods meisje van 13 jaar, Samson Frank, Rabbi Berkovits, Laura Neumann  DOCX PDF

Newton, John

 • Gods genade en Zijn almachtig albestuur, 14 brieven aan ds. T. Haweis  DOCX PDF
 • Laatste levensloop, van Eliza Cuningham (nicht) en de vrouw van Newton  DOCX PDF

Orville, W. d'

Overduin, ds. Jac.

 • Levensschets van Jac. Overduin, door hemzelf beschreven  DOCX PDF

Padrosa Roca, pater Luis

Parmentier, Daniël Johannes

 • Levensbeschrijving van Daniël J. Parmentier, Parmentier beschrijft eerlijk zijn bekering, zijn fouten en herstel  DOCX PDF

Pepler, Katie

 • Levensbeschrijving; God, de enige Toevlucht, De barmhartige handelingen van de Heere in Zijn voorzienigheid en genade met wijlen mevrouw Katie Pepler uit Goosey.  PDF

Ploeg, Drs. A. van der

 • Philippus S. van Ronkel  PDF

Poel, ds. Joh. van der

 • Catechisatieles voor de kleine kinderen, van 6 tot 10 jaar  DOCX PDF

Pollok, Robert

 • Het vervolgde gezin, in de tijd van de martelaars in Schotland  DOCX PDF

Potappel, J.

 • Leven en 62 brieven, brieven aan familie en vrienden  DOCX PDF

Roelofsen, ds. H.

Schilt, W.

Schreuder, A.

Schuppen, Grietje van

 • Een openbaring voor de kerk van God in Nederland, met brief H. de Hiensch Czn te Veenendaal over mevr. van Schuppen en Hiensch' bekeringweg op rijm  DOCX PDF

Schutte, R.

Sieben, mej. C.J.M.

 • Aanspraak en Raad, van een moeder aan haar kinderen en pleegkinderen  DOCX PDF
 • Verzameling van enige brieven, aan ds. Elias Fransen  DOCX PDF

Slootmaker, Willem

 • Het leven en sterven, beschreven door een vriend  DOCX PDF

Sorgen, Ph. van

Steketee, Chr.

 • Het leven van Christiaan Steketee, predikant te Nieuwdorp  DOCX PDF

Stevenson, John

 • Een wondervolle levensgeschiedenis, van John Stevenson  DOCX PDF

Tang, Laurens van der

Tayler, James Hudson

 • De man die God geloofde, Britse zendeling en arts die 51 jaar in China heeft gewerkt  DOCX PDF

Terlouw, Hendrik

Tol, Andries van

Toplady, August

tuinman, A.

Vanya

 • Hij betaalde zijn geloof met de dood, van een soldaat uit Moldavië  PDF

Velde, Jacob van de

 • In de Voorhoven des Heeren, uit het leven van Jacob van de Velde  DOCX PDF

Verbaas, Bastiaantje

 • Brieven van de vriendenkring geschreven aan Bastiaantje Verbaas en van Pieter de Gast, Briefwisseling tussen Sjaantje Verbaas en een aantal oprecht gelovigen in de 20e eeuw  DOCX PDF

Vergunst, ds. A.

 • Neem de wacht des Heeren waar, korte levensbeschrijving en een keuze uit hetgeen hij geschreven en besproken heeft  DOCX PDF

Verhoef, ds. A.W.

 • Wachters op de muren van Jeruzalem, 4 predikanten van de Ger. Gem.  DOCX PDF

Viveen - Betten, Johanna J.

  Het Wezen Gods 

Vos, Michiel Christiaan

Vreugdenhil, ds. J.

Vrijdag, Mientje

Walker, Jane

Warburton, John

 • Warburton John Sr. en zijn zoon John Jr. Hun levensbeschrijving toegelicht en aangevuld door J.R. Broome , Broome heeft jarenlang gespeurd naar de feiten die Warburton heeft geschreven in 'Weldadigheden van een Verbondsgod'  DOCX PDF
 • Weldadigheden van een Verbondsgod, levensbeschrijving  DOCX PDF

Wast, Elisabeth

 • Zoet en bitter, licht en duisternis, op weg naar de hemel  DOCX PDF

Waverijn, J.C.

 • Nagedachtenis aan Cornelis Meyaard, zijn leven en sterven  DOCX PDF

welzen, Johannes van

 • Vóór de Wijngaard, In de Wijngaard; Dóór de Wijngaard, levensbeschrijving  DOCX PDF

Westerbeke, Joh.

 • Door Water en Vuur, Korte geschiedenis van Westkapelle; brieven van ds. L. Boone aan Katharina Flipse  DOCX PDF
 • In Zijn huis, wilt Hem loven, Uit het leven van Ds. P. van der Heijden, Ds. P. Diermanse, Ds. L.R. Shelton, Ouderling R .Baars en Oefenaar H. Hiensch  DOCX PDF
 • Jonge Zangers, Levensbeschrijving van 25 jongens  DOCX PDF
 • Vissers van Noordwijk, waarin opgenomen "Het alwijze Godsbestuur" van Klaas Noorduin  DOCX PDF

Westerbeke, Willem

 • "Met ootmoed bekleed". Korte schets uit het leven van Anthonie Antheunisse, Middelburg, Antheunisse was een mens als alle anderen, maar vrije genade maakte verschil.  DOCX PDF
 • Bekerings- en levensgeschiedenissen van 7x7 mannen  DOCX

  • Deel 1; Bekeringsgeschiedenis van zeven mannen  DOCX PDF
  • Deel 2; Bekeringsgeschiedenis van zeven mannen  DOCX PDF
  • Deel 3; Bekeringsgeschiedenis van zeven mannen  DOCX PDF
  • Deel 4; Bekeringsgeschiedenis van zeven mannen  DOCX PDF
  • Deel 5; Bekeringsgeschiedenis van zeven mannen  DOCX PDF
  • Deel 6; Bekeringsgeschiedenis van zeven mannen  DOCX PDF
  • Deel 7; Bekeringsgeschiedenis van zeven mannen  DOCX PDF

  Bekeringsgeschiedenis van vrouwen in Nederland, 18 delen van 12 vrouwen die hun bekeringsweg en bevinding beschrijven  DOCX PDF

  • Deel 1: 12 discipelinnen van Christus, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 2: 12 vrouwen volgen Jezus, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 3: 12 vrouwen blijven Jezus trouw, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 4: 12 vrouwen die Jezus liefhebben, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 5: 12 vrouwen die de Vader aanbidden, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 6: 12 vrouwen die de Zoon van God beminnen, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 7: 12 vrouwen door de Geest geleid, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 8: 12 vrouwen door de Heere verkoren, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 9: 12 vrouwen met God verzoend, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 10: 12 vrouwen die de Heere vrezen, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 11: 12 vrouwen die op Christus steunen. , 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 12: 12 christinnen die de Heere eren, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 13: 12 vrouwen door de Vader geliefd, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 14: 12 vrouwen beminnen hun Zaligmaker, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 15: 12 vrouwen in de vreze Gods, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 16: 12 vrouwen eren hun Verbondsgod, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 17: 12 vrouwen oprecht in godsvrucht, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 18: 12 jonge zangeressen, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
 • Korte beschrijving van 7 Joden/Jodinnen die tot het geloof in de Messias kwamen, Israël Salomonsz, drie Joodse kinderen, Joods meisje van 13 jaar, Samson Frank, Rabbi Berkovits, Laura Neumann  DOCX PDF
 • Norman MacDonald, Muckle Kate, Agnus, Alex Stewart, L. Mackenzie e.a. levensgeschiedenis uit Schotland en Engeland, O.a. óók John MacDonald, Jane Eliott, Jane Walker, William Devonshire  DOCX PDF
 • Pierre du Moulin en Anreas Rivet, Gereformeerde predikanten in de vervolgingen in Frankrijk  DOCX PDF
 • Serie: kinderen Gods op Walcheren in de 19e en 20e eeuw, bestaande uit 10 delen 

  • 1. DOOR GOD GEROEPEN, Uit het leven van ds. David Janse en facetten uit de historie van de Ledeboeriaanse gemeente te Middelburg  DOCX PDF
  • 2. Bij de mensen veracht maar bij God uitverkoren., Uit het leven van Jan Vader, oefenaar te Meliskerke  DOCX PDF
  • 2a. Brieven aan Jan Vader door oefenaars van de Gereformeerde Gemeenten (Kruisgemeenten), Diverse vrienden van Jan Vader schrijven over kerkelijke en persoonlijke bevinding  PDF
  • 2b. Brieven van Jan Vader aan C. Verdel en anderen te Gouda, 35 brieven geschreven in 1883-1893  DOCX PDF
  • 3. IK HEB GELOOFD; DAAROM HEB IK GESPROKEN, Levensbeschrijving van Zacharias Verhage, molenaar te Meliskerke, door hemzelf beschreven  DOCX PDF
  • 4. DE BEKERING VAN WILLEM PLEIJTE te Zoutelande en een eenvoudige oefening, Met historische gegevens Gereformeerde Gemeente Zoutelande. De bekering en sterven van Florus de Wolf en anderen  DOCX PDF
  • 5. DOOR LIJDEN GEHEILIGD. Levensschets van oefenaar Pieter Ingelse, Twee oefeningen; drie brieven van zijn vrouw en drie brieven van zijn schoondochter  DOCX PDF
  • 6. EEN NIEUW VADERLAND GEKREGEN, Het leven van Adriaan Dingemanse, diaken in de Ledeboeriaanse gemeente te Middelburg en emigratie naar Noord-Amerika  DOCX PDF
  • 7. GENADE EN EER ONTVANGEN. Geschiedenis van de Ledeboeriaanse gemeente te St. Jan ten Heere., Met levensschets van ouderling Pieter de Voogd, Jacob Corré, Hubrecht Bimmel en brieven van Maatje en Christina Bimmel  DOCX PDF
  • 8. DOOR GOD GELIEFD, Verhaal uit het leven van Cornelia de Visser-Moens te Aagtekerke, door haarzelf beschreven. En korte mededelingen uit haar vriendenkring  DOCX PDF
  • 9. DOOR DE TROUWE VERBONDSGOD GELEID, Mededelingen uit het leven en brieven van Cornelia de Visser-de Visser te Middelburg  DOCX PDF
  • 10. DOOR DE HEERE AFGEZONDERD, Levensschets van: Catharina B. Roose-Bollinger. Sara Louisa Hollebrands. Evangelist Jac. Ball. ds. A. Janse. ds. L. Hubregtse...  DOCX PDF

Wight, Sara

Wurmbrand, ds. Richard

 • Gemarteld om Christus' wil, de ondergrondse kerk in Roemenië  DOCX PDF
 • Joden onderweg, Wurmbrand beschrijft een aantal Joden die tot het geloof in Jezus Christus kwamen in de 'ondergrondse kerk' in Roemenie  PDF

Yun, broeder

 • Broeder Yun, zijn bekering en opwekking in China  DOCX PDF

Zalman-Marda, mevr. A.R.

Zijderveld, ds. G.A.

 • Wachters op de muren van Jeruzalem, 4 predikanten van de Ger. Gem.  DOCX PDF

Zondag, Jansje

 • Levensschets en Pelgrimszangen, met een voorrede van ds. I. Kievit  DOCX PDF

Zweden, ds. J. van

 • Rondom het Altaar, Het leven en brieven van Johannes van Zweden  DOCX PDF
Algemeen

Alderwegen, Cato van
Balke, prof. dr. W.
Barry, James
Barth, ds. J.D.
Bergh, Anton van den
Bolier, Ruben
Boot, Jacobus
Bradford, John
Brainerd, David
Bregman, ds. A.
Brenz, Johann
Bunyan, John
Cairns, Elisabeth
Campbell, Murdoch
Capelle, Leen
Chamberlain, Joseph
Coeland, Christjane Carolina
Dalen, Peterke van
Dam, ds. Chr. van
Dekker, A.
Diamant, Sarah Ephraim
Drimmelen, T. van
Dubbeld, C
Duinen, H.A. van
e.a.
Eggebeen, A.G.
Engels, Jakob G.
Fraser, James
Gast, Pieter de
Geense, Jan
Goede, Egbert de
Gonlag, Johannes Hendrik
Groe, Eva van de
Groenewegen, Jacob
Grolleman, Annigje
Hakkenberg, ds. D.
Harley, Suckey
Harmsen, Gert-Jan
Hartung, Joh.
Heikoop, ds. M.
Heuvelman, Hendrik
Hoek, Cornelia van den
Hoek, Pleun van den
Hofman, ds. A.
Hofman, ds. M.
Honkoop, ds. P.
Hoogenboezem, Plonia
Hoogh, Aletta
Hoven, Hermanus van den
Howe, John
Howie, John
Hyde. , John
Ingelse, Lourens
Itterzon, prof. dr. G.P. van
Jong, Dirk de
Kamphuis, Maria W.
Kempeneers, Johannis
Kieboom, A.
Kieboom, ds. L.
Kieboom, J.W.
Klaasen - de Korte, Ester
Kok, Johannes de
Kooistra, Ebe Rinders
Korte, Cornelis
Kropveld, Eliëzer
Laird, Marion
Lieburg, prof. dr. F.A. van
Livingstone, John
Mechelse, wed.
meijaard, Cornelis
meijaard, Willem
Meinders-Peetersen, Geertje F.
Merks, Anna Katharina
Middel, ds. H.H.
Mieras, Jannetje
Moorrees, ds. B.
Munro, Chr.
N.N.
Newton, John
Orville, W. d'
Overduin, ds. Jac.
Padrosa Roca, pater Luis
Parmentier, Daniël Johannes
Pepler, Katie
Ploeg, Drs. A. van der
Poel, ds. Joh. van der
Pollok, Robert
Potappel, J.
Roelofsen, ds. H.
Schilt, W.
Schreuder, A.
Schuppen, Grietje van
Schutte, R.
Sieben, mej. C.J.M.
Slootmaker, Willem
Sorgen, Ph. van
Steketee, Chr.
Stevenson, John
Tang, Laurens van der
Tayler, James Hudson
Terlouw, Hendrik
Tol, Andries van
Toplady, August
tuinman, A.
Vanya
Velde, Jacob van de
Verbaas, Bastiaantje
Vergunst, ds. A.
Verhoef, ds. A.W.
Viveen - Betten, Johanna J.
Vos, Michiel Christiaan
Vreugdenhil, ds. J.
Vrijdag, Mientje
Walker, Jane
Warburton, John
Wast, Elisabeth
Waverijn, J.C.
welzen, Johannes van
Westerbeke, Joh.
Westerbeke, Willem
Wight, Sara
Wurmbrand, ds. Richard
Yun, broeder
Zalman-Marda, mevr. A.R.
Zijderveld, ds. G.A.
Zondag, Jansje
Zweden, ds. J. van