De inhoud van de rubriek jeugd en bekeringsgeschiedenissen varieert van uitgaven uit de 18e eeuw tot de 20e eeuw. Ze heeft tot doel de leidingen van Gods Geest met Zijn kinderen te tonen, waarin Gods wijsheid in de onderscheidenheid openbaar komt. En dat de Heere geen menselijk systeem opbouwt, maar in zondaars Zijn genade verheerlijkt door een weg die tot Zijn eer strekt.

disclaimer:
“Niets van deze site mag met commerciële doeleinden gepubliceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Stichting De Gihonbron en auteursrechthebbenden”

Stichting de Gihonbron

  Serie: kinderen Gods op Walcheren in de 19e en 20e eeuw, bestaande uit 10 delen 

  • 1. DOOR GOD GEROEPEN, Uit het leven van ds. David Janse en facetten uit de historie van de Ledeboeriaanse gemeente te Middelburg PDF
  • 2. BIJ DE MENSEN VERACHT MAAR BIJ GOD UITVERKOREN., Uit het leven van Jan Vader, oefenaar te Meliskerke PDF
  • 2a. Brieven aan Jan Vader van oefenaars van de Gereformeerde Gemeenten (Kruisgemeenten) PDF
  • 3. IK HEB GELOOFD; DAAROM HEB IK GESPROKEN, Levensbeschrijving van Zacharias Verhage, molenaar te Meliskerke, door hemzelf beschreven PDF
  • 4. DE BEKERING VAN WILLEM PLEIJTE te Zoutelande en een eenvoudige oefening, Met historische gegevens Gereformeerde Gemeente Zoutelande. De bekering en sterven van Florus de Wolf en anderen PDF
  • 5. DOOR LIJDEN GEHEILIGD. Levensschets van oefenaar Pieter Ingelse, twee oefeningen; drie brieven van zijn vrouw en drie brieven van zijn schoondochter PDF
  • 6. EEN NIEUW VADERLAND GEKREGEN, Bijzonderheden uit het leven en de bekering van Adriaan Dingemanse, diaken in de Ledeboeriaanse gemeente te Middelburg PDF
  • 7. GENADE EN EER ONTVANGEN. Geschiedenis van de Ledeboeriaanse gemeente te St. Jan ten Heere., Met levensschets van ouderling Pieter de Voogd, Jacob Corré, Hubrecht Bimmel en brieven van Maatje en Christina Bimmel PDF
  • 8. DOOR GOD GELIEFD, Verhaal uit het leven van Cornelia de Visser-Moens te Aagtekerke, door haarzelf beschreven. En korte mededelingen uit haar vriendenkring PDF
  • 9. DOOR DE TROUWE VERBONDSGOD GELEID, Mededelingen uit het leven en brieven van Cornelia de Visser-de Visser te Middelburg PDF
  • 10. DOOR DE HEERE AFGEZONDERD, Korte levensschets van: Catharina Barbera Roose-Bollinger; Sara Louisa Hollebrands; Evangelist Jac. Ball, ds. A. Janse, ds. L. Hubregtse… PDF

Alderwegen, Cato van

 • Verzameling van 66 brieven PDF

Barry, James

 • Een verlevendige hartversterking, voor een ziel die wanhoopt vanwege de zonde ten tijde van verzoeking PDF

Barth, ds. J.D.

 • Levensschets van ds. J.D. Barth PDF

Bergh, Anton van den

 • De laatste jaren en het sterven; PDF

Bolier, Ruben

 • Getuigenissen uit de Grote Opwekking PDF

Boot, Jacobus

 • Verzameling van 66 brieven PDF

Bradford, John

 • Leven en sterven van een gezegende martelaar PDF

Braght, Thieleman Jansz. van

 • Groot martelaarsboek, al de bekende martelaren in Nederland PDF

Brainerd, David

 • De bekering en zendingswerk onder de Indianen PDF

Bregman, ds. A.

 • Wachters op de muren van Jeruzalem, 4 predikanten van de Ger. Gem. PDF

Brenz, Johann

 • Uit het leven van ds. Johann Brenz, uit Halle in Duitsland PDF

Bunyan, John

 • Mary Bunyan, de blinde dochter van John Bunyan PDF

Cairns, Elisabeth

 • Gedenkschrift van Elisabeth Cairns, door haarzelf beschreven PDF

Cambell, Murdoch

 • Levensbeschrijving PDF
 • Nalezingen van de Highland Oogst, godsdienstige opleving in Schotland in 19de eeuw PDF

Capelle, Leen

 • De weg der bekering en enkele brieven PDF

Chamberlain, Joseph

 • Levensoverzicht PDF

Coeland, Christjane Carolina

 • Bekeringsweg van Christjane Carolina Coeland PDF

Dalen, Peterke van

 • Door lijden gelouterd PDF

Dam, ds. Chr. van

 • Een troostrijke wetenschap, levensbeschrijving van ds. Chr. van Dam PDF

Dekker, A.

 • Brieven aan mevrouw Van Es – Van Leeuwen PDF

Diamant, Sarah Ephraim

 • Een diamant door God geslepen. PDF

Drimmelen, T. van

 • Ter nagedachtenis, voor mijn geliefde betrekkingen en vrienden PDF

Dubbeld, C

 • De scherpschutter van de vallei van St. Martin PDF

Eggebeen, A.G.

 • De Reformatie in ’s Hertogenbosch, de ossenkoper van ’s Hertogenbosch PDF
 • De Reformatie in Middelburg, beschreven in het verhaal van Joris van den Beeldensnijder PDF

Engels, Jakob G.

 • Een ware discipel van Jezus PDF

Fokkert, J.B.

 • Levensbeschrijving PDF

Foxe, John

 • Het boek der martelaren PDF

Fraser, James

 • Die aan Zijn Naam gedenken, 4 voorbeelden van Schotse vroomheid PDF

Geense, Jan

 • Uit genade zalig, korte levensschets PDF

Goede, Egbert de

 • De weg der bekering, Eene korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering dien de Drie-eenige Verbondsgod met mij gehouden heeft PDF

Gonlag, Johannes Hendrik

 • Gods genade verheerlijkt, en uit leven van zijn vrouw Johanna La Both PDF

Groe, Eva van de

 • Bekeringsweg, door haarzelf beschreven PDF
 • Oorlog, kerk en staat PDF

Groenewegen, Jacob

 • Levensschets en boeken, over het wezen des geloofs PDF

Grolleman, Annigje

 • Met een kruis naar de kroon PDF

Haamstede, Adrianus van

 • Groot martelaarsboek, al de bekende martelaren in Nederland PDF

Hakkenberg, ds. D.

 • Wachters op de muren van Jeruzalem, 4 predikanten van de Ger. Gem. PDF

Harley, Suckey

 • Gedenkschrift en een levensschets, van Jane Gilpin door haarzelf geschreven; PDF

Hartung, Joh.

 • Lijdensweg van een predikant, tijdens de 30-jarige oorlog PDF

Heikoop, ds. M.

 • Fragmenten uit de levensgeschiedenis PDF

Heuvelman, Hendrik

 • De gedachtenis des rechtvaardigen tot zegen PDF

Hoek, Cornelia van den

 • Een even dierbaar geloof, brieven van Gods kinderen, Cornelia van den Hoek en anderen PDF

Hoek, Pleun van den

 • Bekeringsgeschiedenis PDF

Hofman, ds. A.

 • Facetten uit mijn leven, alsmede pastorale problemen van een predikant; PDF

Hofman, ds. M.

 • Fragmenten uit de levensgeschiedenis PDF

Hoogenboezem, Plonia

 • Een laatste woord aan mijn kinderen, en de weg welke de Heere met mij gehouden heeft PDF

Hoogh, Aletta

 • Geen goud maar God PDF

Hoven, Hermanus van den

 • Leven en brieven, van Hermanus van den Hoven PDF

Howe, John

 • Die aan Zijn Naam gedenken, 4 voorbeelden van Schotse vroomheid PDF
 • Schotse geloofshelden PDF

Ingelse, Lourens

 • Merkwaardige bekeringsgeschiedenis, van Laurens Ingelse PDF

Jong, Dirk de

 • 56 brieven aan zijn vrienden PDF

Kamphuis, Maria W.

 • Leven en bekering, toegevoegd een levensschets van Maria Brons PDF

Kieboom, A.

 • Twee levensbeschrijvingen PDF

Kieboom, J.W.

 • Twee levensbeschrijvingen PDF

Kieboom, ds. L.

 • Facetten uit het leven PDF

Klaasen – de Korte, Ester

 • Levensgeschiedenis, van Esther de Korte PDF

Kok, Johannes de

 • Levensschets, brieven , geschreven aan jongens uit Ger.Gem. tewerkgesteld in Duitsland PDF

Kooistra, Ebe Rinders

 • De wonderlijke leiding en bewaring, in het vreemdelingenlegioen PDF

Korte, Cornelis

 • Ter herinnering, Bekeringsweg en gevangenschap PDF

Kropveld, Eliëzer

 • Uit duisternis tot licht, levensbeschrijving van een bekeerde Jood PDF

Laird, Marion

 • Die aan Zijn Naam gedenken, 4 voorbeelden van Schotse vroomheid PDF

Lieburg, prof. dr. F.A. van

 • Levens van vromen in de 18e eeuw PDF

Livingstone, John

 • Levensbeschrijving, brieven en testament, van een Schotse geloofsheld aan zijn gemeente Ancram in Schotland PDF

Mechelse, wed.

 • Verzameling van 66 brieven PDF

Meijaard, Cornelis

 • Levensschetsen PDF

Meijaard, Willem

 • Levensschetsen PDF

Meijer, Daniël

 • De weg die de Heere gehouden heeft, leraar Oud-Gereformeerde Gemeente te Ouderkerk a/d Amstel PDF

Merks, Anna Katharina

 • Levensbeschrijving en bekering PDF

Middel, ds. H.H.

 • Gods genade vrij verheerlijkt PDF

Mieras, Jannetje

 • Levensschetsen PDF

Moorrees, ds. B.

 • Levensbeschrijving PDF

Munro, Chr.

 • Die aan Zijn Naam gedenken, 4 voorbeelden van Schotse vroomheid PDF

N.N.

 • Israël Salomonsz, drie Joodse kinderen, Sam Frank, rabbi Berkovits, Laua Neumann PDF

Newton, John

 • Gods genade en Zijn almachtig albestuur, 14 brieven aan ds. T. Haweis PDF
 • Laatste levensloop, van Eliza Cuningham (nicht) en de vrouw van Newton PDF

Orville, W. d’

 • Het Bundeltje Gezangen PDF

Overduin, ds. Jac.

 • Levensschets van Jac. Overduin, door hemzelf beschreven PDF

Padrosa Roca, pater Luis

 • Door God overwonnen, getuigenispredikatie PDF

Parmentier, Daniël Johannes

 • Levensbeschrijving PDF

Pepler, Katie

 • Levensbeschrijving; God, de enige Toevlucht, De barmhartige handelingen van de Heere in Zijn voorzienigheid en genade met wijlen mevrouw Katie Pepler uit Goosey. PDF

Poel, ds. Joh. van der

 • Catechisatieles voor de kleine kinderen, van 6 tot 10 jaar PDF

Pollok, Robert

 • Het vervolgde gezin, in de tijd van de martelaars in Schotland PDF

Potappel, J.

 • Leven en 62 brieven, brieven aan familie en vrienden PDF

Roelofsen, ds. H.

 • Bekeringsgeschiedenis PDF

Schilt, W.

 • Gods vrijmachtige genade verheerlijkt PDF

Schreuder, A.

 • Enige gedachtenis aan Aart Schreuder PDF

Schuppen, Grietje van

 • Een openbaring voor de kerk van God in Nederland, met brief H. de Hiensch Czn te Veenendaal over mevr. van Schuppen en Hiensch’ bekeringweg op rijm PDF

Schutte, R.

 • Het Bundeltje Gezangen PDF

Sieben, mej. C.J.M.

 • Aanspraak en Raad, van een moeder aan haar kinderen en pleegkinderen PDF
 • Verzameling van enige brieven, aan ds. Elias Fransen PDF

Slootmaker, Willem

 • Het leven en sterven, beschreven door een vriend PDF

Sorgen, Ph. van

 • Het Bundeltje Gezangen PDF

Steketee, Chr.

 • Het leven van Christiaan Steketee, predikant te Nieuwdorp PDF

Stevenson, John

 • Een wondervolle levensgeschiedenis, van John Stevenson PDF

Tang, Laurens van der

 • Levensoverzicht van Jeremiah Burroughs PDF

Tayler, James Hudson

 • De man die God geloofde, Britse zendeling en arts die 51 jaar in China heeft gewerkt PDF

Terlouw, Hendrik

 • Nagelaten geschrift PDF

Tol, Andries van

 • Leven en bekering PDF

Toplady, August

 • Het leven en dagboek PDF

Tuinman, A.

 • Jongensverhaal over Kees Berends; PDF

Valkenburg, R.

  Toen ’t schuimend zeenat hevig bruiste…, Verhalen over en impressies van de Watersnood van 1953 

  • Deel 1; Toen ’t schuimend zeenat hevig bruiste… , Verhalen over en impressies van de Watersnood van 1953 PDF
  • Deel 2; Toen ’t schuimend zeenat hevig bruiste… , Verhalen over en impressies van de Watersnood van 1953 PDF

Vanya

 • Hij betaalde zijn geloof met de dood, van een soldaat uit Moldavië PDF

Velde, Jacob van de

 • In de Voorhoven des Heeren, uit het leven van Jacob van de Velde PDF

Verhoef, ds. A.W.

 • Wachters op de muren van Jeruzalem, 4 predikanten van de Ger. Gem. PDF

Viveen, Bette

 • De verkiezende liefde Gods in Christus (deel 3) PDF
 • Het wezen Gods PDF

Vogelaar, L.

 • Watersnoodramp 1953. Ger. Gem. Goeree-Overflakke PDF

Vos, Michiel Christiaan

 • Bijzonder verhaal PDF

Vreugdenhil, ds. J.

 • Uit het leven van ds. J. Vreugdenhil PDF

Vrijdag, Mientje

 • Levensschets en brieven aan predikanten PDF

Walker, Jane

 • Des Heeren leiding PDF

Warburton, John

 • Weldadigheden van een Verbondsgod, levensbeschrijving PDF

Wast, Elisabeth

 • Zoet en bitter, licht en duisternis, op weg naar de hemel PDF

Waverijn, J.C.

 • Nagedachtenis aan Cornelis Meyaard, zijn leven en sterven PDF

Welzen, Johannes van

 • Vóór de Wijngaard, In de Wijngaard; Dóór de Wijngaard, levensbeschrijving PDF

Westerbeke, Joh.

 • Door Water en Vuur, Korte geschiedenis van Westkapelle; brieven van ds. L. Boone aan Katharina Flipse PDF
 • In Zijn huis, wilt Hem loven, Uit het leven van Ds. P. van der Heijden, Ds. P. Diermanse, Ds. L.R. Shelton, Ouderling R .Baars en Oefenaar H. Hiensch PDF
 • Serie “Jonge Zangers”    

  • Jonge Zangers; deel 1. PDF
  • Jonge Zangers; deel 2. PDF
  • Jonge Zangers; deel 3. PDF
  • Jonge Zangers; deel 4. PDF
  • Jonge Zangers; deel 5. PDF
  • Jonge Zangers; deel 6. PDF
  • Jonge Zangers; deel 7. PDF
  • Jonge Zangers; deel 8. PDF
  • Jonge Zangers; deel 9. PDF
  • Jonge Zangers; deel 10 PDF
 • Vissers van Noordwijk, waarin opgenomen “Het alwijze Godsbestuur” van Klaas Noorduin PDF

Westerbeke, Willem

  Bekeringsgeschiedenis van vrouwen in Nederland, 18 delen van 12 vrouwen die hun bekeringsweg en bevinding beschrijven PDF

  • Deel 1: 12 discipelinnen van Christus, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding PDF
  • Deel 2: 12 vrouwen volgen Jezus, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding PDF
  • Deel 3: 12 vrouwen blijven Jezus trouw, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding PDF
  • Deel 4: 12 vrouwen die Jezus liefhebben, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding PDF
  • Deel 5: 12 vrouwen die de Vader aanbidden, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding PDF
  • Deel 6: 12 vrouwen die de Zoon van God beminnen, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding PDF
  • Deel 7: 12 vrouwen door de Geest geleid, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding PDF
  • Deel 8: 12 vrouwen door de Heere verkoren, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding PDF
  • Deel 9: 12 vrouwen met God verzoend, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding PDF
  • Deel 10: 12 vrouwen die de Heere vrezen, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding PDF
  • Deel 11: 12 vrouwen die op Christus steunen, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding PDF
  • Deel 12: 12 christinnen die de Heere eren, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding PDF
  • Deel 13: 12 vrouwen door de Vader geliefd, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding PDF
  • Deel 14: 12 vrouwen beminnen hun Zaligmaker, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding PDF
  • Deel 15: 12 vrouwen in de vreze Gods, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding PDF
  • Deel 16: 12 vrouwen eren hun Verbondsgod, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding PDF
  • Deel 17: 12 vrouwen oprecht in godsvrucht, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding PDF
  • Deel 18: 12 jonge zangeressen, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding PDF

Wight, Sara

 • Bekeringsweg PDF

Wurmbrand, ds. Richard

 • Gemarteld om Christus’ wil, de ondergrondse kerk in Roemenië PDF

Yun, broeder

 • Broeder Yun, zijn bekering en opwekking in China PDF

Zijderveld, ds. G.A.

 • Wachters op de muren van Jeruzalem, 4 predikanten van de Ger. Gem. PDF

Zondag, Jansje

 • Levensschets en Pelgrimszangen, met een voorrede van ds. I. Kievit PDF

Zweden, ds. J. van

 • Ik was mijn handen in onschuld, o.a. bekeringsweg van Johannes van Zweden; ontstaan Ger. Gem te Goes PDF
 • Rondom het Altaar, leven en brieven van Johannes van Zweden PDF
Stichting de Gihonbron

Alderwegen, Cato van
Barry, James
Barth, ds. J.D.
Bergh, Anton van den
Bolier, Ruben
Boot, Jacobus
Bradford, John
Braght, Thieleman Jansz. van
Brainerd, David
Bregman, ds. A.
Brenz, Johann
Bunyan, John
Cairns, Elisabeth
Cambell, Murdoch
Capelle, Leen
Chamberlain, Joseph
Coeland, Christjane Carolina
Dalen, Peterke van
Dam, ds. Chr. van
Dekker, A.
Diamant, Sarah Ephraim
Drimmelen, T. van
Dubbeld, C
Eggebeen, A.G.
Engels, Jakob G.
Fokkert, J.B.
Foxe, John
Fraser, James
Geense, Jan
Goede, Egbert de
Gonlag, Johannes Hendrik
Groe, Eva van de
Groenewegen, Jacob
Grolleman, Annigje
Haamstede, Adrianus van
Hakkenberg, ds. D.
Harley, Suckey
Hartung, Joh.
Heikoop, ds. M.
Heuvelman, Hendrik
Hoek, Cornelia van den
Hoek, Pleun van den
Hofman, ds. A.
Hofman, ds. M.
Hoogenboezem, Plonia
Hoogh, Aletta
Hoven, Hermanus van den
Howe, John
Ingelse, Lourens
Jong, Dirk de
Kamphuis, Maria W.
Kieboom, A.
Kieboom, J.W.
Kieboom, ds. L.
Klaasen – de Korte, Ester
Kok, Johannes de
Kooistra, Ebe Rinders
Korte, Cornelis
Kropveld, Eliëzer
Laird, Marion
Lieburg, prof. dr. F.A. van
Livingstone, John
Mechelse, wed.
Meijaard, Cornelis
Meijaard, Willem
Meijer, Daniël
Merks, Anna Katharina
Middel, ds. H.H.
Mieras, Jannetje
Moorrees, ds. B.
Munro, Chr.
N.N.
Newton, John
Orville, W. d’
Overduin, ds. Jac.
Padrosa Roca, pater Luis
Parmentier, Daniël Johannes
Pepler, Katie
Poel, ds. Joh. van der
Pollok, Robert
Potappel, J.
Roelofsen, ds. H.
Schilt, W.
Schreuder, A.
Schuppen, Grietje van
Schutte, R.
Sieben, mej. C.J.M.
Slootmaker, Willem
Sorgen, Ph. van
Steketee, Chr.
Stevenson, John
Tang, Laurens van der
Tayler, James Hudson
Terlouw, Hendrik
Tol, Andries van
Toplady, August
Tuinman, A.
Valkenburg, R.
Vanya
Velde, Jacob van de
Verhoef, ds. A.W.
Viveen, Bette
Vogelaar, L.
Vos, Michiel Christiaan
Vreugdenhil, ds. J.
Vrijdag, Mientje
Walker, Jane
Warburton, John
Wast, Elisabeth
Waverijn, J.C.
Welzen, Johannes van
Westerbeke, Joh.
Westerbeke, Willem
Wight, Sara
Wurmbrand, ds. Richard
Yun, broeder
Zijderveld, ds. G.A.
Zondag, Jansje
Zweden, ds. J. van