De inhoud van de rubriek jeugd en bekeringsgeschiedenissen varieert van uitgaven uit de 18e eeuw tot de 20e eeuw. Ze heeft tot doel de leidingen van Gods Geest met Zijn kinderen te tonen, waarin Gods wijsheid in de onderscheidenheid openbaar komt. En dat de Heere geen menselijk systeem opbouwt, maar in zondaars Zijn genade verheerlijkt door een weg die tot Zijn eer strekt.

disclaimer:
"Niets van deze site mag met commerciële doeleinden gepubliceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Stichting De Gihonbron en auteursrechthebbenden"

Algemeen

  Serie: Watersnoodramp 1953 in Zuid-West Nederland 

  • Deel 1; Toen 't schuimend zeenat hevig bruiste... , Verhalen over en impressies van de Watersnood van 1953  PDF
  • Deel 2; Toen 't schuimend zeenat hevig bruiste... , Verhalen over en impressies van de Watersnood van 1953  PDF
  • Watersnoodramp 1953. Ger. Gem. Zeeland en Goeree-Overflakkee, Van zee tot zee zal Hij regeren. Door L. Vogelaar  DOCX PDF
  • Watersnoodramp 1953. Genealogie van slachtoffers, Door diverse auteurs  DOCX PDF
  • Hier was eens Capelle, Capelle volledig verdronken in 1953  PDF
  • In het woedend golfgeklots; beschreven door Rik Valkenburg, Verhalen, foto's en impressies van de watersnoodramp in 1953  PDF

Alderwegen, Cato van

 • Verzameling van 66 brieven. J. Boot, Cato van Alderwegen, Wed. Mechelse; contacten met ds. L.G.C. Ledeboer, Brieven uit het geestelijk leven en korte levensschetsen  DOCX PDF

Balke, prof. dr. W.

 • Johannes Wichelhaus, Hoogleraar te Halle en vriend van dr. H.F. Kohlbrugge  PDF

Barry, James

 • Wonderlijke levensschets van James Barry. Een verlevendige hartversterking. , Gepubliceerd door William Huntington met onder titel: Een ziel die wanhoopt vanwege de zonde ten tijde van verzoeking  DOCX PDF

Barth, ds. J.D.

 • Levensschets van ds. J.D. Barth, Pred. Geref. Gemeente en voorstander van de S.G.P.  DOCX PDF

Bergh, Anton van den

 • De laatste jaren en het sterven van de jonge Anton van den Bergh, Ds. A. Hoogerland beschrijft de korte historie van deze schooljongen  DOCX PDF

Bolier, Ruben

 • Bolier beschrijft getuigenissen uit het leven van Godvrezende mensen uit Groot-Brittannië en Amerika, Bijzondere werking van Gods Geest in jonge en oude mensen  DOCX PDF
 • Getuigenissen uit de Grote Opwekking van 5 mensen o.a. John Cennick. Ashbel Green. James Fraser, Bolier beschrijft een aantal ervaringen en visie van Ralph Erskine tijdens de grote geestelijke opwekking  DOCX PDF

Boot, Jacobus

 • Verzameling van 66 brieven. J. Boot, Cato van Alderwegen, Wed. Mechelse; contacten met ds. L.G.C. Ledeboer, Brieven uit het geestelijk leven en korte levensschetsen  DOCX PDF

Bradford, John

 • Leven en sterven van John Bradford; een gezegende martelaar in Engeland, Zalig gestorven op de brandstapel, 1555  DOCX PDF

Brainerd, David

 • David Brainerd. De bekering en zendingswerk onder de Indianen, David was een boegbeeld voor een groot aantal zendelingen die na hem kwamen  DOCX PDF

Bregman, ds. A.

 • Wachters op de muren van Jeruzalem, 4 predikanten van de Ger. Gem. Bregman, Hakkenberg, Verhoef, Zijderveld  DOCX PDF

Brenz, Johann

 • Uit het leven van ds. Johann Brenz uit Halle in Duitsland, Wonderlijke verlossingen in vervolgingstijd  DOCX PDF

Bunyan, John

 • Mary Bunyan, de blinde dochter van John Bunyan  DOCX PDF

Cairns, Elisabeth

 • Gedenkschrift van Elisabeth Cairns een oprechte Christin uit de Presbyteriaanse gemeente tijdens Ebenezer Erskine, Door haarzelf beschreven 1685 –1741  DOCX PDF

Campbell, Murdoch

 • Murdoch Campbell beschrijft zijn leven op een eenvoudig manier, Levensbeschrijving van een predikant in Schotland  DOCX PDF
 • Murdoch Campbell. Nalezingen van de Highland Oogst. Godsdienstige opleving in Schotland in 19de eeuw, Campbell beschrijft de Opwekking en hun Godzalig leven en met verlangen naar een nieuwe beloofde Opwekking  DOCX PDF

Capelle, Leen

 • Leen Capelle. De weg der bekering en enkele brieven, Zeer leerzaam voor hen die in de kerkelijke verdeeldheid naar persoonlijk Godsvrucht zoeken  DOCX PDF

Chamberlain, Joseph

 • Levensoverzicht Joseph Chamberlain, Predikant in Engeland, vriend van W. Huntington en J. Philpot  DOCX PDF

Coeland, Christjane Carolina

 • Bekeringsweg van Christjane Carolina Coeland, Uit de vriendenkring van ds. Ledeboer  DOCX PDF

Dalen, Peterke van

 • Peterke van Dalen. Door lijden gelouterd, Godvruchtige vrouw gestorven te Brakel, na een diepe lijdensweg  DOCX PDF

Dam, ds. Chr. van

 • Een troostrijke wetenschap, levensbeschrijving van ds. Chr. van Dam  DOCX PDF

Dekker, A.

 • Brieven aan mevrouw Van Es – Van Leeuwen, Geschreven door Bertus Dekker, Vriezenveen  DOCX PDF

Diamant, Sarah Ephraim

 • Sara Diamant. Een diamant door God geslepen., Geschiedenis van een Joodse vrouw  DOCX PDF

Drimmelen, T. van

 • Ter nagedachtenis Teunis van Teunis van Drimmelen te Slikkerveer, Een openhartig verslag van bekering en verdere inleiding door de Heilige Geest in diepe verborgenheden  DOCX PDF

Dubbeld, C

 • De scherpschutter van de vallei van St. Martin bij de Waldenzen, Aangrijpend verhaal uit de tijd van vervolging in Frankrijk  DOCX PDF

Duinen, H.A. van

 • Hendrik van Zutphen, prior - reformator - martelaar  DOCX PDF

e.a.

 • Brieven van de vriendenkring geschreven aan Bastiaantje Verbaas en van Pieter de Gast, Briefwisseling tussen Sjaantje Verbaas en een aantal oprecht gelovigen in de 20e eeuw  DOCX PDF

Eggebeen, A.G.

 • A. G. Eggebeen. De Reformatie in 's Hertogenbosch, uit oude bronnen beschreven, 'De ossenkoper van 's Hertogenbosch'  DOCX PDF
 • De Reformatie in Middelburg beschreven door A.E. Eggebeen, Een verhaal van Joris van den Beeldensnijder in de 16e eeuw  DOCX PDF

Engels, Jakob G.

 • Jacob G. Engels. Een ware discipel van Jezus, Een overzicht uit het leven van een oprecht predikant in Duitsland  DOCX PDF

Fraser, James

 • Die aan Zijn Naam gedenken. James Fraser of Brea Marion Laird John Howie Christopher Munro , 4 voorbeelden van Schotse vroomheid.  DOCX PDF

Gast, Pieter de

 • Brieven van de vriendenkring geschreven aan Bastiaantje Verbaas en van Pieter de Gast, Briefwisseling tussen Sjaantje Verbaas en een aantal oprecht gelovigen in de 20e eeuw  DOCX PDF

Geense, Jan

 • Jan Geense. De schipper van de Eben-Haezer, Aangevuld met brieven en informatie  DOCX PDF
 • Jan Geense. Uit genade zalig., Eigenhandige levensbeschrijving van een Godzalige Zeeuwse schipper  DOCX PDF

Goede, Egbert de

 • Egbert de Goede. Bijzonderheden in de Franse tijd, Een korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekering dien de Drie-enige Verbondsgod met mij gehouden heeft  DOCX PDF

Gonlag, Johannes Hendrik

 • Gods genade verheerlijkt. Uit leven van Johanna La Both, Echtgenote van J. H. Gonlag  DOCX PDF

Groe, Eva van de

 • Bekeringsweg Eva van der Groe, door haarzelf beschreven  DOCX PDF
 • Eva van der Groe. Oorlog, kerk en staat, Hoe de Heere aan Eva openbaarde wat er op het slagveld en in de besprekingen plaatsvond  DOCX PDF

Groenewegen, Jacob

 • Jacob Groenewegen. Levensschets en boeken, Uiteenzetting over het wezen des geloofs  DOCX PDF

Grolleman, Annigje

 • Annigje Grolleman. Met een kruis naar de kroon, Een bijna levenslang ziekbed. Beschreven door dhr. A. de Redelijkheid  DOCX PDF

Hakkenberg, ds. D.

 • Wachters op de muren van Jeruzalem, 4 predikanten van de Ger. Gem. Bregman, Hakkenberg, Verhoef, Zijderveld  DOCX PDF

Harley, Suckey

 • Gedenkschrift en een levensschets van Suckey Harley geschreven door Jane Gilpin, Jane Gilpin behoorde bij de vriendenkring van Suckey die te Pulverbach woonden  DOCX PDF

Harmsen, Gert-Jan

 • De lof van God uit een kindermond die stierf 13 jaar oud en 'preekjes' heeft nagelaten. Uniek!  DOCX PDF

Hartung, Joh.

 • Lijdensweg van Johannes Hartung, een vervolgd predikant, tijdens de 30-jarige oorlog in Duitsland  DOCX PDF

Heikoop, ds. M.

 • Levensgeschiedenis van Ds. M. Heikoop, Ger. Gemeente; door Joh. Fama, Heikoop voorzegde in 1928 dat na 10 jaar de Wereldoorlog zou beginnen en daarachter zag hij, ná vreselijk machten, een bloeitijd voor de Kerk  DOCX PDF

Heuvelman, Hendrik

 • Hendrik Heuvelman. De gedachtenis des rechtvaardigen tot zegen, Een juweel in de genade  DOCX PDF

Hoek, Cornelia van den

 • Een even dierbaar geloof, brieven van Gods kinderen, Cornelia van den Hoek en anderen  DOCX PDF

Hoek, Pleun van den

 • Pleun van den Hoek , Bekeringsgeschiedenis van een man met kleine talenten maar grote gaven  DOCX PDF

Hofman, ds. A.

 • Ds. A. Hofman. Facetten uit mijn leven, en pastorale problemen van een predikant;  DOCX PDF

Hofman, ds. M.

 • Ds M. Hofman. Bekering en levensloop, Talentvol predikant in de Geref. Gemeente  DOCX PDF

Honkoop, ds. P.

 • Levensbeschrijving van een markant predikant, Ds. P. Honkoop, leven, bekering en predikant  PDF

Hoogenboezem, Plonia

 • Een laatste woord aan mijn kinderen en de weg welke de Heere met mij gehouden heeft; Plonia Hoogenboezem, Plonia geeft een openhartige beschrijving van Gods weg; toelichtingen van div. auteurs en brieven E. Jacoba Zeeuw-Borst  DOCX PDF

Hoogh, Aletta

Hoven, Hermanus van den

 • Leven en brieven van Hermanus van den Hoven, rijk in de genade  DOCX PDF

Howe, John

 • Die aan Zijn Naam gedenken. James Fraser of Brea Marion Laird John Howie Christopher Munro , 4 voorbeelden van Schotse vroomheid.  DOCX PDF

Howie, John

 • Schotse geloofshelden. Een beschrijving van juwelen van genade in de Schotse geloofsvervolging, Heerlijke voorbeelden van standvastigheid in Schotland  DOCX PDF

Hul, J. van 't

 • Levensloop van Phillipus Jacobus Resler en opwekking te Oud-Beijerland., Enkele facetten uit het leven van Resler tijdens de Franse tijd. Oorlog en zegen door opwekking  DOCX PDF

Hyde. , John

 • De biddende zendeling in Indië, John Hyde (1865-1912) was een bijzonder man van gebed die in Indië werkzaam was  DOCX PDF

Ingelse, Lourens

 • Merkwaardige bekeringsgeschiedenis vanuit Walcheren, Lourens Ingelse werd gevangengezet wegens zij standvastigheid aan de Psalmen van Datheen  DOCX PDF

Itterzon, prof. dr. G.P. van

 • Francisus Gomarus, Voorzitter van de Dordtse Synode; en medewerker aan de Statenvertaling, Een portret, een facsimile en 57 onuitgegeven bijlagen  PDF

Jong, Dirk de

 • Dirk de Jong. 56 brieven van zijn vrienden, Woonde te Lekkerkerk  DOCX PDF

Kamphuis, Maria W.

 • Bekering en diepe beproevingen M.W. Kamphuis , Maria W. Kamphuis en korte schets van Maria Brons  DOCX PDF

Kemp, mr. D.C. van der

 • Levensweg van Johannes Theodorus van der Kemp, Voorbereid en bekwaam gemaakt om als zendeling naar Zuid-Afrika te gaan  DOCX PDF

Kempeneers, Johannis

 • Johannis Kempeneers, Kempeneers was kerkenraadslid in de Oud. Ger. Gemeente te St. Philipsland ten tijde van ds. P. van Dijke  DOCX PDF

Kieboom, A.

 • Twee levensbeschrijvingen. A. Kieboom en J.W. Kieboom, Lichten in genade te Werkendam  DOCX PDF

Kieboom, ds. L.

 • Facetten uit het leven van Ds. L. Kieboom, Predikant Geref. Gemeente in Nederland en Verenigde Staten  DOCX PDF

Kieboom, J.W.

 • Twee levensbeschrijvingen. A. Kieboom en J.W. Kieboom, Lichten in genade te Werkendam  DOCX PDF

Klaasen - de Korte, Ester

 • Levensgeschiedenis van Esther de Korte, Woonde in Den Haag en had een innige vriendenkring in Zeeland  PDF

Kok, Johannes de

 • Levensschets, brieven , geschreven aan jongens uit Ger.Gem. tewerkgesteld in Duitsland; door Joh. de Kok  DOCX PDF

Kooistra, Ebe Rinders

 • Ebe Rinders Kooistra. De wonderlijke leiding en bewaring, in Nederland en in het vreemdelingenlegioen  DOCX PDF

Korte, Cornelis

 • Ter herinnering Cornelis de Korte, Bekeringsweg en gevangenschap op Walcheren  DOCX PDF

Kropveld, Eliëzer

 • Eliëzer Kropveld. Uit duisternis tot licht, levensbeschrijving van een Jood tot God bekeerd  DOCX PDF

Laird, Marion

 • Die aan Zijn Naam gedenken. James Fraser of Brea Marion Laird John Howie Christopher Munro , 4 voorbeelden van Schotse vroomheid.  DOCX PDF

Lieburg, prof. dr. F.A. van

 • Prof. Dr. F. A. van Lieburg Levens van vromen in de 18e eeuw., Duidelijke beschrijving uit diepliggende bronnen  PDF

Livingstone, John

 • John Livingstone. Levensbeschrijving, brieven en testament., Van een Schotse geloofsheld aan zijn gemeente Ancram in Schotland  DOCX PDF

Mechelse, wed.

 • Verzameling van 66 brieven. J. Boot, Cato van Alderwegen, Wed. Mechelse; contacten met ds. L.G.C. Ledeboer, Brieven uit het geestelijk leven en korte levensschetsen  DOCX PDF

meijaard, Cornelis

 • Cornelis Meijaard, Willem Meijaard, Jannetje Mieras te Yerseke, Bijzondere levensschetsen  DOCX PDF

meijaard, Willem

 • Cornelis Meijaard, Willem Meijaard, Jannetje Mieras te Yerseke, Bijzondere levensschetsen  DOCX PDF

Meinders-Peetersen, Geertje F.

 • Geertje Meinders beschrijft haar levensloop en een kort overzicht van ds. E.L. Meinders, Een gelovig en gevoelig autobiografie van een predikantenechtpaar America  DOCX PDF

Merks, Anna Katharina

 • Levensbeschrijving en bekering Anna Katharina Merks, Bekering van een ter dood veroordeelde vrouw  DOCX PDF

Middel, ds. H.H.

 • Ds. H.H. Middel. Gods genade vrij verheerlijkt, Geloof en dapperheid in de tijd van de Afscheiding  DOCX PDF

Mieras, Jannetje

 • Cornelis Meijaard, Willem Meijaard, Jannetje Mieras te Yerseke, Bijzondere levensschetsen  DOCX PDF

Moorrees, ds. B.

 • Levensbeschrijving van Bernardus Moorrees, Een predikant tot God bekeerd  DOCX PDF

Munro, Chr.

 • Die aan Zijn Naam gedenken. James Fraser of Brea Marion Laird John Howie Christopher Munro , 4 voorbeelden van Schotse vroomheid.  DOCX PDF

N.N.

 • Korte beschrijving van 7 Joden/Jodinnen die tot het geloof in de Messias kwamen, Israël Salomonsz, drie Joodse kinderen, Joods meisje van 13 jaar, Samson Frank, Rabbi Berkovits, Laura Neumann  DOCX PDF

Newton, John

 • John Newton. Gods genade en Zijn almachtig albestuur, Beschreven in 14 brieven aan ds. T. Haweis  DOCX PDF
 • Laatste levensloop van Eliza Cuningham (nicht) en de vrouw van Newton, Eliza was een nicht van de vrouw van John Newton  DOCX PDF

Orville, W. d'

 • Het Bundeltje Gezangen. Willem d'Orville; R. Schutte; Ph. van Sorgen en veel anderen, "Het Bundeltje" Een bundel met innige en Godvruchtige gezangen en Liederen  DOCX PDF

Overduin, ds. Jac.

 • Levensschets van Jac. Overduin, door hemzelf beschreven  DOCX PDF

Padrosa Roca, pater Luis

 • Pater Louis Padrosa Roca. Door God overwonnen, Getuigenispredikatie van de duisternis tot Gods licht  DOCX PDF

Parmentier, Daniël Johannes

 • Levensbeschrijving van Daniël J. Parmentier, Parmentier beschrijft eerlijk zijn bekering, zijn fouten en herstel  DOCX PDF

Pepler, Katie

 • Levensbeschrijving; God, de enige Toevlucht, De barmhartige handelingen van de Heere in Zijn voorzienigheid en genade met wijlen mevrouw Katie Pepler uit Goosey.  PDF

Ploeg, Drs. A. van der

 • Philippus S. van Ronkel  PDF

Poel, ds. Joh. van der

 • Ds. Joh. van der Poel. Catechisatieles voor de kleine kinderen, van 6 tot 10 jaar  DOCX PDF

Pollok, Robert

 • Robert Pollok, Het vervolgde gezin, in de tijd van de martelaars in Schotland  DOCX PDF

Potappel, J.

 • Joh. Potappel. Zijn leven en 62 brieven, Aan familie en vrienden vanuit zijn jeugd  DOCX PDF

Resler, Ph. Jac.

 • Levensloop van Phillipus Jacobus Resler en opwekking te Oud-Beijerland., Enkele facetten uit het leven van Resler tijdens de Franse tijd. Oorlog en zegen door opwekking  DOCX PDF

Roelofsen, ds. H.

 • Bekeringsgeschiedenis Ds. H. Roelofsen, Later predikant Ger. Gemeente  DOCX PDF

Schilt, W.

 • Willem Schilt. Gods vrijmachtige genade verheerlijkt, Zijn levensbeschrijving door hemzelf beschreven  DOCX PDF

Schreuder, A.

 • Enige gedachtenis aan Aart Schreuder, Ouderling te Barneveld  DOCX PDF

Schuppen, Grietje van

 • Grietje van Schuppen. Een openbaring voor toekomstige vernieuwing van de kerk van God in Nederland, met brief H. de Hiensch Czn te Veenendaal over mevr. van Schuppen en Hiensch' bekeringweg op rijm  DOCX PDF

Schutte, R.

 • Het Bundeltje Gezangen. Willem d'Orville; R. Schutte; Ph. van Sorgen en veel anderen, "Het Bundeltje" Een bundel met innige en Godvruchtige gezangen en Liederen  DOCX PDF

Sieben, mej. C.J.M.

 • Mej. C.J.M. Sieben. Aanspraak en Raad van een moeder aan haar kinderen en pleegkinderen, Woonde in Amerika en onderhield correspondentie met ds. Fransen  DOCX PDF
 • Verzameling van enige brieven, aan ds. Elias Fransen  DOCX PDF

Slootmaker, Willem

 • Willem Slootmaker. Het leven en sterven, Oud Beijerland, beschreven door een vriend  DOCX PDF

Smits, A.J.

 • Johannis Kempeneers, Kempeneers was kerkenraadslid in de Oud. Ger. Gemeente te St. Philipsland ten tijde van ds. P. van Dijke  DOCX PDF

Sorgen, Ph. van

 • Het Bundeltje Gezangen. Willem d'Orville; R. Schutte; Ph. van Sorgen en veel anderen, "Het Bundeltje" Een bundel met innige en Godvruchtige gezangen en Liederen  DOCX PDF

Steketee, Chr.

 • Het leven van Christiaan Steketee, predikant te Nieuwdorp  DOCX PDF

Stevenson, John

 • Een wondervolle levensgeschiedenis, van John Stevenson  DOCX PDF

Tang, Laurens van der

 • Levensoverzicht van Jeremiah Burroughs, Uit het Engels beschreven door L. van der Tang  DOCX PDF

Tayler, James Hudson

 • De man die God geloofde, Britse zendeling en arts die 51 jaar in China heeft gewerkt  DOCX PDF

Terlouw, Hendrik

 • Hendrik Terlouw , Nagelaten geschrift van een Godvrezend man beschreven door M. Hofman  DOCX PDF

Tol, Andries van

Toplady, August

 • August Toplady, Het leven en dagboek van een buitengewoon talentvol Engels dichter en predikant  DOCX PDF

tuinman, A.

 • Jongensverhaal over Kees Berends;, Arie Tuinman  DOCX PDF

Vanya

 • Vanya. Hij betaalde zijn geloof met de dood, Godvrezend soldaat uit Moldavië die zijn geloof met de dood moest bekopen  PDF

Velde, Jacob van de

 • 'In de Voorhoven des Heeren.' Het leven van Jacob van de Velde, Joh. Westerbeke  DOCX PDF

Verbaas, Bastiaantje

 • Brieven van de vriendenkring geschreven aan Bastiaantje Verbaas en van Pieter de Gast, Briefwisseling tussen Sjaantje Verbaas en een aantal oprecht gelovigen in de 20e eeuw  DOCX PDF

Vergunst, ds. A.

 • Neem de wacht des Heeren waar, korte levensbeschrijving en een keuze uit hetgeen hij geschreven en besproken heeft  DOCX PDF

Verhoef, ds. A.W.

 • Wachters op de muren van Jeruzalem, 4 predikanten van de Ger. Gem. Bregman, Hakkenberg, Verhoef, Zijderveld  DOCX PDF

Viveen - Betten, Johanna J.

  Serie: Het Wezen Gods 

  • Johanna J. Viveen-Betten. Het wezen Gods (deel 1), Een uniek beschrijving van Gods Werk  DOCX PDF
  • Johanna J. Viveen-Betten. De verkiezende liefde Gods in Christus (deel 3), Helder en zeldzaam schrijft deze vrouw over de werking van Gods Geest  DOCX PDF

Vos, Michiel Christiaan

 • Michiel Christiaan Vos. Bijzonder verhaal van een predikant , Prediker die voor veel mensen het middel was tot hun bekering in Zuid-Afrika, en Nederland.  DOCX PDF

Vreugdenhil, ds. J.

 • Uit het leven van ds. J. Vreugdenhil, Predikant Geref. Gemeente in Nederland en Verenigde Staten  DOCX PDF

Vrijdag, Mientje

 • Mientje Vrijdag, een juweel in de genade te Rijssen, Levensschets en brieven aan predikanten door B. Roest  DOCX PDF

Walker, Jane

 • Jane Walker. Des Heeren leiding, Een Schots Christin die haar eigen bekeringsweg helder beschreef  DOCX PDF

Warburton, John

 • John Warburton. Weldadigheden van een Verbondsgod, Unieke levensbeschrijving die een van de toppers onder de predikanten was in Engeland  DOCX PDF
 • Warburton John Sr. en zijn zoon John Jr. Hun levensbeschrijving toegelicht en aangevuld door J.R. Broome , Broome heeft jarenlang gespeurd naar de feiten die Warburton heeft geschreven in 'Weldadigheden van een Verbondsgod'  DOCX PDF

Wast, Elisabeth

 • Elisabeth Wast. Zoet en bitter, licht en duisternis op weg naar de hemel, Persoonlijke levensbeschrijving van deze oprechte christiin  DOCX PDF

Waverijn, J.C.

 • Nagedachtenis aan Cornelis Meyaard, zijn leven en sterven  DOCX PDF

welzen, Johannes van

 • Vóór de Wijngaard, In de Wijngaard; Dóór de Wijngaard, Bijzondere levensbeschrijving van Johannes van Welzen  DOCX PDF

Westerbeke, Joh.

 • In Zijn huis, wilt Hem loven, Uit het leven van Ds. P. van der Heijden, Ds. P. Diermanse, Ds. L.R. Shelton, Ouderling R .Baars en Oefenaar H. Hiensch  DOCX PDF
 • Joh. Westerbeke. Door Water en Vuur, Korte geschiedenis van Westkapelle; brieven van ds. L. Boone aan Katharina Flipse  DOCX PDF
 • Jonge Zangers, Levensbeschrijving van 25 jongens samengesteld door Joh. Westerbeke  DOCX PDF
 • Vissers van Noordwijk o.a. Klaas Noorduin, waarin opgenomen "Het alwijze Godsbestuur" van Klaas Noorduin  DOCX PDF

Westerbeke, Willem

 • "Met ootmoed bekleed". Korte schets uit het leven van Anthonie Antheunisse, Middelburg, Antheunisse was een mens als alle anderen, maar vrije genade maakte verschil.  DOCX PDF
 • Korte beschrijving van 7 Joden/Jodinnen die tot het geloof in de Messias kwamen, Israël Salomonsz, drie Joodse kinderen, Joods meisje van 13 jaar, Samson Frank, Rabbi Berkovits, Laura Neumann  DOCX PDF
 • Norman MacDonald, Muckle Kate, Agnus, Alex Stewart, L. Mackenzie e.a. levensgeschiedenis uit Schotland en Engeland, O.a. óók John MacDonald, Jane Eliott, Jane Walker, William Devonshire  DOCX PDF
 • Pierre du Moulin en Anreas Rivet, Gereformeerde predikanten in de vervolgingen in Frankrijk  DOCX PDF
 • Serie: Bekerings- en levensgeschiedenissen van 7x7 mannen  DOCX

  • Deel 1; Bekeringsgeschiedenis van zeven mannen  DOCX PDF
  • Deel 2; Bekeringsgeschiedenis van zeven mannen  DOCX PDF
  • Deel 3; Bekeringsgeschiedenis van zeven mannen  DOCX PDF
  • Deel 4; Bekeringsgeschiedenis van zeven mannen  DOCX PDF
  • Deel 5; Bekeringsgeschiedenis van zeven mannen  DOCX PDF
  • Deel 6; Bekeringsgeschiedenis van zeven mannen  DOCX PDF
  • Deel 7; Bekeringsgeschiedenis van zeven mannen  DOCX PDF

  Serie: Bekeringsgeschiedenis van vrouwen in Nederland  DOCX PDF

  • Deel 1: 12 discipelinnen van Christus, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 2: 12 vrouwen volgen Jezus, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 3: 12 vrouwen blijven Jezus trouw, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 4: 12 vrouwen die Jezus liefhebben, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 5: 12 vrouwen die de Vader aanbidden, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 6: 12 vrouwen die de Zoon van God beminnen, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 7: 12 vrouwen door de Geest geleid, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 8: 12 vrouwen door de Heere verkoren, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 9: 12 vrouwen met God verzoend, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 10: 12 vrouwen die de Heere vrezen, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 11: 12 vrouwen die op Christus steunen. , 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 12: 12 christinnen die de Heere eren, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 13: 12 vrouwen door de Vader geliefd, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 14: 12 vrouwen beminnen hun Zaligmaker, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 15: 12 vrouwen in de vreze Gods, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 16: 12 vrouwen eren hun Verbondsgod, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 17: 12 vrouwen oprecht in godsvrucht, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF
  • Deel 18: 12 jonge zangeressen, 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding  DOCX PDF

  Serie: kinderen Gods op Walcheren in de 19e en 20e eeuw 

  • 1. Door God geroepen, Uit het leven van ds. David Janse en facetten uit de historie van de Ledeboeriaanse gemeente te Middelburg  DOCX PDF
  • 2. Bij de mensen veracht maar bij God uitverkoren., Uit het leven van Jan Vader, oefenaar te Meliskerke  DOCX PDF
  • 2a. Brieven aan Jan Vader door oefenaars van de Gereformeerde Gemeenten (Kruisgemeenten), Diverse vrienden van Jan Vader schrijven over kerkelijke en persoonlijke bevinding  PDF
  • 2b. Brieven van Jan Vader aan C. Verdel en anderen te Gouda, 35 brieven geschreven in 1883-1893  DOCX PDF
  • 3. Ik heb geloofd; daarom heb ik gesproken, Levensbeschrijving van Zacharias Verhage, molenaar te Meliskerke, door hemzelf beschreven  DOCX PDF
  • 4. De bekering van Willem Pleijte te Zoutelande en een eenvoudige oefening, Met historische gegevens Gereformeerde Gemeente Zoutelande. De bekering en sterven van Florus de Wolf en anderen  DOCX PDF
  • 5. Door leiden geheiligd. Levensschets van oefenaar Pieter Ingelse, Twee oefeningen; drie brieven van zijn vrouw en drie brieven van zijn schoondochter  DOCX PDF
  • 6. Een nieuw vaderland gekregen, Het leven van Adriaan Dingemanse, diaken in de Ledeboeriaanse gemeente te Middelburg en emigratie naar Noord-Amerika  DOCX PDF
  • 7. Genade en eer ontvangen. Geschiedenis van de Ledeboeriaanse gemeente te St. Jan ten Heere., Met levensschets van ouderling Pieter de Voogd, Jacob Corré, Hubrecht Bimmel en brieven van Maatje en Christina Bimmel  DOCX PDF
  • 8. Door God geliefd, Verhaal uit het leven van Cornelia de Visser-Moens te Aagtekerke, door haarzelf beschreven. En korte mededelingen uit haar vriendenkring  DOCX PDF
  • 9. Door de trouwe Verbondsgod geleid, Mededelingen uit het leven en brieven van Cornelia de Visser-de Visser te Middelburg  DOCX PDF
  • 10. Door de Heere afgezonderd, Levensschets van: Catharina B. Roose-Bollinger. Sara Louisa Hollebrands. Evangelist Jac. Ball. ds. A. Janse. ds. L. Hubregtse...  DOCX PDF

Wight, Sara

 • Bekeringsweg Sara Wight, Een van de lichtende sterren aan de kerkhemel in Engeland  DOCX PDF

Wurmbrand, ds. Richard

 • R. Wurmbrand. Joden onderweg, Wurmbrand beschrijft een aantal Joden die tot het geloof in Jezus Christus kwamen in de 'ondergrondse kerk' in Roemenie  PDF
 • Richard Wurmbrand. Gemarteld om Christus' wil, Een zeldzaam inzicht in de de ondergrondse kerk in Roemenië  DOCX PDF

Yun, broeder

 • Broeder Yun., Zijn bekering en werkzaamheden tijdens een opwekking in China  DOCX PDF

Zalman-Marda, mevr. A.R.

 • Joseph Zalman Treffende getuigenis van deze Joodse man, Een gezondene uit Israël, door mevr. A.R. Zalman-Marda  DOCX PDF

Zijderveld, ds. G.A.

 • Wachters op de muren van Jeruzalem, 4 predikanten van de Ger. Gem. Bregman, Hakkenberg, Verhoef, Zijderveld  DOCX PDF

Zondag, Jansje

 • Jansje Zondag. Levensschets en Pelgrimszangen, Hoog begenadigde vrouw in Zeist. Een voorrede van ds. I. Kievit  DOCX PDF

Zweden, ds. J. van

 • Het leven en brieven van Johannes van Zweden. , Rondom het Altaar. Het leven en brieven van een kind van God en ouderling te Goes  DOCX PDF
Algemeen

Alderwegen, Cato van
Balke, prof. dr. W.
Barry, James
Barth, ds. J.D.
Bergh, Anton van den
Bolier, Ruben
Boot, Jacobus
Bradford, John
Brainerd, David
Bregman, ds. A.
Brenz, Johann
Bunyan, John
Cairns, Elisabeth
Campbell, Murdoch
Capelle, Leen
Chamberlain, Joseph
Coeland, Christjane Carolina
Dalen, Peterke van
Dam, ds. Chr. van
Dekker, A.
Diamant, Sarah Ephraim
Drimmelen, T. van
Dubbeld, C
Duinen, H.A. van
e.a.
Eggebeen, A.G.
Engels, Jakob G.
Fraser, James
Gast, Pieter de
Geense, Jan
Goede, Egbert de
Gonlag, Johannes Hendrik
Groe, Eva van de
Groenewegen, Jacob
Grolleman, Annigje
Hakkenberg, ds. D.
Harley, Suckey
Harmsen, Gert-Jan
Hartung, Joh.
Heikoop, ds. M.
Heuvelman, Hendrik
Hoek, Cornelia van den
Hoek, Pleun van den
Hofman, ds. A.
Hofman, ds. M.
Honkoop, ds. P.
Hoogenboezem, Plonia
Hoogh, Aletta
Hoven, Hermanus van den
Howe, John
Howie, John
Hul, J. van 't
Hyde. , John
Ingelse, Lourens
Itterzon, prof. dr. G.P. van
Jong, Dirk de
Kamphuis, Maria W.
Kemp, mr. D.C. van der
Kempeneers, Johannis
Kieboom, A.
Kieboom, ds. L.
Kieboom, J.W.
Klaasen - de Korte, Ester
Kok, Johannes de
Kooistra, Ebe Rinders
Korte, Cornelis
Kropveld, Eliëzer
Laird, Marion
Lieburg, prof. dr. F.A. van
Livingstone, John
Mechelse, wed.
meijaard, Cornelis
meijaard, Willem
Meinders-Peetersen, Geertje F.
Merks, Anna Katharina
Middel, ds. H.H.
Mieras, Jannetje
Moorrees, ds. B.
Munro, Chr.
N.N.
Newton, John
Orville, W. d'
Overduin, ds. Jac.
Padrosa Roca, pater Luis
Parmentier, Daniël Johannes
Pepler, Katie
Ploeg, Drs. A. van der
Poel, ds. Joh. van der
Pollok, Robert
Potappel, J.
Resler, Ph. Jac.
Roelofsen, ds. H.
Schilt, W.
Schreuder, A.
Schuppen, Grietje van
Schutte, R.
Sieben, mej. C.J.M.
Slootmaker, Willem
Smits, A.J.
Sorgen, Ph. van
Steketee, Chr.
Stevenson, John
Tang, Laurens van der
Tayler, James Hudson
Terlouw, Hendrik
Tol, Andries van
Toplady, August
tuinman, A.
Vanya
Velde, Jacob van de
Verbaas, Bastiaantje
Vergunst, ds. A.
Verhoef, ds. A.W.
Viveen - Betten, Johanna J.
Vos, Michiel Christiaan
Vreugdenhil, ds. J.
Vrijdag, Mientje
Walker, Jane
Warburton, John
Wast, Elisabeth
Waverijn, J.C.
welzen, Johannes van
Westerbeke, Joh.
Westerbeke, Willem
Wight, Sara
Wurmbrand, ds. Richard
Yun, broeder
Zalman-Marda, mevr. A.R.
Zijderveld, ds. G.A.
Zondag, Jansje
Zweden, ds. J. van