De documenten in de rubriek Israël en toekomstvisie variëren van persoonlijke geloofsgetuigenissen over de beloofde bekering van Israël en de verlevendiging van de Kerk van Christus op aarde, tot theologische uiteenzetting van teksten uit het Oude en Nieuwe Testament die over deze geloofszaken handelen. Ruim aandacht wordt gegeven aan de diverse verklaringen over de Openbaring van Johannes met betrekking tot de onvervulde profetie.
Voor hen die bedroefd zijn over de droevige toestand van de Kerk des Heeren op aarde, is hier een krachtige stimulans om hoopvol te bidden: “Uw Koninkrijk kome!”

disclaimer:
“Niets van deze site mag met commerciële doeleinden gepubliceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Stichting De Gihonbron en auteursrechthebbenden”

Bezinningscomité Israël

 • Israël, vraag en teken; Verdieping van de bezinning op de verhouding van Kerk en Israël binnen de Gereformeerde Gezindte PDF

Berkhoff, A.M.

 • De Christusregering; Openbaring 20 beloofde Duizendjarig Rijk PDF

Berkovits, rabbi

 • Twee Joden door de Heere geleerd en bekeerd PDF

Bierman, ds. J.

 • Bekering van de Joden n.a.v. Hoséa 3:4 en 5 PDF

Biesma, H.

 • Maranen, gedoopte Joden: in Vrede over Israël (1992) PDF

Blom, Derk F.

 • Geschiedenis van de Joden in Middelburg PDF

Bonar, Andrew

 • De zendingsreis van Robert Murray Mac Cheyne en anderen. PDF

Boston, Thomas

 • De Bekering van Israel. Preek over Zacharia 12:12 met toelichting over het belang hiervan voor deze tijd PDF

Buijs, ds. P.D.J.

 • Vrede over Israël PDF

Bultema, H.

 • Het Chiliasme in het licht der historie; studieover uitleg kerkvaders over Openbaring 20 PDF

Bunyan, John

 • De Antichrist en zijn val en het doden van de getuigen en bekering van Israël PDF

Buys, C.J.

 • Israël’s aannemen, het leven uit de doden. Romeinen 11:15 PDF

Campen, dr. M. van

 • Visie van Hendricus Groenewegen op de bekering van het Joodse volk PDF
 • Visie van Hero Sibersma op de bekering van het Joodse volk PDF

Capadose, Abraham

 • Capadose; proefschrift van David Kalmijn PDF
 • De toekomst van Israël PDF
 • Een Israëliet in wie geen bedrog is; zijn bekering en andere geschriften PDF

Costa, Isaäc da

 • Hagar en Ismaël – gedicht PDF
 • Het leven van Isaac da Costa, door Dr. J. Meijer en Dr. J. Haitsema PDF
 • Voorrede over de onvervulde profetie PDF

Curtenius, P.

 • De bekering der Joden. Preek over Rom. 11:25 en 26a PDF

Duitsch, Christiaan Salomon

 • De wonderlijke leiding Gods; enige leerredenen van de schrijver PDF

Edwards, Jonathan

 • De Geschiedenis van het werk der verlossing; Deel 1,2,3 en 4 PDF
 • De Geschiedenis van het werk der verlossing; Deel 5, Waarbij toegevoegd de visie over het Millennium door J.C. Philpot en Een schone profetie van de grote wederoprichting des werelds door Mr. Henry Finch PDF

Elderen, dr. J.R. van

 • Toekomst voor Israël; een theologisch-historisch onderzoek PDF

Epstein, I.

 • Het Jodendom PDF

Essenius, ds. A.

 • Heilsaam bericht en troost aan de Joden PDF

Finch, Mr. Henry

 • De Geschiedenis van het werk der verlossing; Deel 5, Waarbij toegevoegd de visie over het Millennium door J.C. Philpot en Een schone profetie van de grote wederoprichting des werelds door Mr. Henry Finch PDF

Fleming, Robert

 • SLEUTEL tot de OPENBARING PDF

Floor, Wulfert

 • Israëls bekering in het laatste der dagen: preek over Hosea 3:3 en 4 PDF

Flud van Giffen, David

 • De nog verwachte heerlijkheid van de Kerk in het laatste der dagen; Preek over Ps. 8:10 over Israël’s toekomstverwachting PDF

Frank, Samson

 • Twee Joden door de Heere geleerd en bekeerd PDF

Gill, dr. John

 • Verhandeling over het nuttig gebruik van Joodse schrijvers in de Bijbelverklaringen PDF

Groe, Theodorus van der

 • Inzake de bekering van Israël; Voorrede bij verklaring van G. Hutcheson van de 12 kleine profeten PDF

Henry, Matthew

 • Letterlijke en prakticale verklaring over de Openbaring van Johannes PDF

Hof, dr. W.J. op ‘t

 • Visie op Joden in de Nadere Reformatie in het begin van de 17de eeuw. PDF

Josefus, Flavius

 • Alle de werken van Flavius Josephus; Gezantschap keizer Kaligula PDF
 • Alle de werken van Flavius Josephus; Historie der Joden PDF
 • Alle de werken van Flavius Josephus; Oorlog der Joden PDF

Josselin, P.G.

 • De Tien Verloren Stammen …. Gevonden! PDF

Kaduri, rabbi Yitshak

 • De Messias in de Rabbijnse literatuur PDF

Karels, ds. W.J.

 • De bekering der Joden n.a.v. 2 Korinthe 3: 14-16 PDF

Keller, Werner

 • Geschiedenis van het Jodendom na het Bijbelse Tijdvak PDF

Kropveld, Eliëzer

 • Leven en werk door L. van Rikxoort PDF

Lambert, Lance

 • De Messias in de Rabbijnse literatuur PDF

Levinsohn, Isaac

 • Een blinde zwerveling uit Israëls geslacht op wonderlijke wijze verlost PDF

Lowman, Mozes

 • OPENBARING van JOHANNES hfd14 – hfd 22,overgenomen uit bijbelverklaring Patrick, Polish, Welsh e.a. PDF
 • OPENBARING van JOHANNES hfd4 – hfd 13,overgenomen uit bijbelverklaring Patrick, Polish, Welsh e.a. PDF
 • OPENBARING van JOHANNES inleidingen beknopte inhoud uit bijbelverklaring Patrick, Polish, Welsh e.a. PDF

Mobachius, Joachimus

 • 2 preken over de bekering van de Joden PDF
 • De langgewenste en vast aanstaande bekering van het volk der Joden PDF
 • Originele uitgave – Jeremia 31: 1-10 PDF
 • Originele uitgave – Jeremia 31: 11-30 PDF
 • Originele uitgave – Jeremia 31: 31-40 PDF
 • Verhevenste gezichten vertoond aan Jesaja, Ezechiël, Daniël en Johannes PDF

Philpot, ds. J.C.

 • De Geschiedenis van het werk der verlossing; Deel 5, Waarbij toegevoegd de visie over het Millennium door J.C. Philpot en Een schone profetie van de grote wederoprichting des werelds door Mr. Henry Finch PDF

Praag, E. van

 • Levenservaringen van een Israeliet van voor en tijdens de oorlog PDF

Prasch, Jacob

 • De Messias in de Rabbijnse literatuur PDF

Presser, dr. J.

 • De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom PDF

Ravesteyn, Henricus

 • Het zogenaamde duizendjarig rijk onderzocht en wederlegt en de heerlijke kerkstaat verdedigd PDF

Reinders, B.

 • Tekenen der tijden en Toekomstverwachting PDF

Ryle, J.C.

 • Profetie en gebed voor de bekering van Israël; 4 preken PDF

Seiss, dr. J.A.

 • De komende Christus; en uitleg over Openbaring van Jezus Christus aan Johannes PDF

Serrarius, Petrus

 • Een blijde boodschap aan Jeruzalem; tweespraak door Petrus Serrarius PDF

Sonnevelt, ds. C.

 • Bidt met algemene stem om de vrede van Jeruzalem, referaten Israël studiedag PDF
 • De verborgenheid van Israëls toekomst PDF

Spurgeon, Charles Haddon

 • De opstanding der rechtvaardigen, het duizendjarig Vrederijk en het Laatste Oordeel PDF
 • Het herstel en de bekering van de Joden; de eerste en de tweede opstanding; 2 preken PDF

Staringh, J.G.

 • Bekering van Israël en het 1000-jarig Rijk PDF

Tirza

 • Thirza, bekering van een Joods meisje en haar vader PDF

Valkenburg, R.

 • Het gebeurde onder synagogetijd, Yom Kippur-oorlog PDF

Vitringa, C.

 • Visie van Campegius Vitringa op de bekering van het Joodse volk PDF

Westerbeke, Jos

 • De Messiaanse Beweging; een inleiding PDF

Westerbeke, Willem

 • Bidstond voor Israël; Lezing gehouden in de Hersteld Hervormde Gemeente te Waddinxveen PDF
 • De profetie van Paulus over de bekering van Israël en het Jodendom n.a.v. Romeinen 11 PDF
 • Deel 1: Messiasbelijdende Joden in Nederland, Europa en Israël PDF
 • Deel 2: Messiasbelijdende Joden in Europa en Nederland PDF
 • Israël – Gaza oorlog 2014, 70 soldaten gedood en 3 vermist PDF
 • Jakobs gebedsworsteling PDF
 • Serie: ONVERVULDE PROFETIE 

  • Deel 1: ZIET HEM, HIJ KOMT! De bekering van Israël tot verlevendiging van Christus’ kerk op aarde PDF
  • Deel 2: De bekering van ISRAËL. Preek over Zacharia 12:12 door Thomas Boston. Met een toelichting over het grote belang hiervan voor onze tijd PDF
  • Deel 3: De uitstorting van de HEILIGE GEEST. De heerlijke staat van Christus’ kerk, vóór het eind der dagen, In een preek over Ezechiël 39:29, door John Howe PDF
  • Deel 4: De hoop van CHRISTUS’ Kerk. Studie over de toekomstverwachting van Godgeleerden uit Engeland in de 17e eeuw PDF
  • Deel 5: Enkele hoofdstukken uit: De geschiedenis van de VERLOSSING. Door Jonathan Edwards, Hieraan toegevoegd de visie over het MILLENNIUM. Door J. C. Philpot PDF
  • Deel 6: Toekomstverwachting voor de kerk van Christus. De visie van Nederlandse theologen over de onvervulde profetie PDF
  • Deel 7: Verwachting voor de kerk van Christus. De visie van Nederlandse schrijvers vanaf het ‘Réveil’ over de onvervulde profetie PDF
 • Vrede tussen Israël en de Palestijnen? Lezing over de hoop over een opwekking onder de Arabieren PDF

Zijderveld, ds. G.A.

 • De bidstond in Jeruzalem; 3 preken uitgesproken na het uitbreken van de Yom-Kippur oorlog, 1973 PDF