HET ZIEN OP JEZUS. Deel 2

Een Bijbelse, geestelijke uitleg van het leven van Jezus vanaf Zijn ontvangenis tot Zijn hemelvaart

TheologieIsaac AmbrosiusLiteratuur20-07-2022

HET ZIEN OP JEZUS. DEEL 1

Een Bijbelse, geestelijke uitleg van het leven van Jezus vanaf Zijn ontvangenis tot Zijn hemelvaart

TheologieIsaac AmbrosiusLiteratuur20-07-2022

De strijd en het lijden van de Schotse Kerk, 1638-1688

Op ontroerende wijze schetst Van Valen de heftige geloofsvervolging van de Schotse kerk en wondervolle uitreddingen van martelaars

KerkhistorieL.J. van Valen17e eeuw10-06-2022

Ds. G. H. Kersten. Facetten uit zijn leven, kerk, school en gezin; incl. standpunt in de oorlog

Ds. M. Golverdingen beschrijft op sympathieke manier het leven van een trouw dienstknecht van Christus

Catechismusverklaring 52 zondagen

Ds. Kersten leeft nog verder nadat hij gestorven is. Deze verklaring toont een bestudeerd en bevindelijke uitleg in strakke ligging

Theologieds. G.H. KerstenPreekbundels/series02-06-2022

24 preken over Christus vernederd en verhoogd; de Lijdenstijd, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren.

Ds. Kersten was een Christus-prediker. Hij was ten volle in zijn element als de belangen van Koning Jezus het meest naar voren kwamen

Theologieds. G.H. KerstenPreekbundels/series20-05-2022

Preken uit het Oude Test. Dankdag, Advent, Oudjaar, Pasen, Hemelvaart. 10 Preken, Jobs zware beproevingen

25 preken getuigen van diepe beproevingen en rijke Evangelische troost in Christus. Goed geschikt voor leesdiensten

Theologieds. G.H. KerstenPreekbundels/series17-05-2022

Ds. C. Sonnevelt. Bevestiging en intrede te Zeist; 3 preken en schulderkentenis vanwege Joden en abortus in Nederland.docx

De auteur heeft een warm hart voor zending en wijst met nadruk op een oprechte schuldbelijdenis t.o.v Joden en abortus in ons land

Theologieds. C. SonneveltPreekbundels/series05-05-2022

16 korte preken en fragmenten uit het Oude en Nieuwe Testament

MacCheyne was juweel onder de predikers. Hij werd verteerd uit liefde voor z'n medemens om deze voor Christus te winnen

TheologieRobert Murray MacCheynePreekbundels/series04-05-2022

"Met ootmoed bekleed". Korte schets uit het leven van Anthonie Antheunisse, Middelburg

Antheunisse was een mens als alle anderen, maar vrije genade maakte verschil.

De Hebreeënbrief uitgelegd en toepasselijk verklaard vanuit het bevindelijk leven

Ds. Kersten was een kort en bondige uitlegger van enkele Bijbelgedeelten. Uit eigen ervaring kon hij vanuit de verdrukking schrijven

Theologieds. G.H. KerstenPreekbundels/series02-05-2022

Profetieën van Zacharia uitgelegd en toepasselijk verklaard op het bevindelijk leven en op de situatie van ons land

Ds. Kersten was een eersteklas organisator in kerkelijk- en schoolleven. Bovendien een trouw staatsman namens de SGP, nuttig voor de politiek

Theologieds. G.H. KerstenPreekbundels/series27-04-2022

Toekomst van Israel, door I. da Costa, dr. A. Capadose en 10 tijdgenoten. Deel 2

12 bidstonden voor de Wederoprichting van het Koninkrijk Israel en de aanstaande verlossing

Toekomst van Israel, door I. da Costa, dr. A. Capadose en 10 tijdgenoten. Deel 1

12 bidstonden voor de Wederoprichting van het Koninkrijk Israel en de aanstaande herstelling

De Vrije Presbyteriaanse Predikstoel

In 7 preken vertolken 7 auteurs hun geestelijk inzicht en toekomstvisie

22 unieke preken over het lijden van de Borg en gelovig navolgen van Hem

Kohlbrugge bespeelt in deze preken en meditaties de fijnste snaar op zijn fiool die hij van Jezus heeft gekregen; uit Amsterdams Zondagsblad 1896.

Leven van een Noorse lekenpreker 1771-1824

Hauge is in Nederland vrij onbekend. In Noorwegen heeft hij een spoor van Godvrees nagelaten

KerkhistorieK.J. Boer19e eeuw08-04-2022

Melis te Meliskerke. Leerrede over Jesaja 40:6. Een stem zegt: Roep!

Een vergeten oefenaar van de Chr. Geref. Kerk te Meliskerke

TheologieMarinus MelisLiteratuur29-03-2022

Bijbels vergelijken

Onderzoek en vergelijk meerdere bijbelvertalingen met elkaar

Dagelijks woord

Doneren

Om deze website in stand te houden, wordt een gift zeer op prijs gesteld

Wat kunt u vinden op deze site?

Theologie

Literatuur over onderwerpen zoals preekschetsen, hermeneutiek, dogmatiek, kerkrecht, exegese, schriftuitleg etc.

Bekijk theologie
Audiopreken

Grote hoeveelheid audiopreken van ds. Lamain, ds. van der Poel etc.

Bekijk audiopreken
Overig

Overige evangelisatielectuur zoals kerkhistorie, israel & toekomst en levensgeschiedenissen.

Bekijk ook de Nederlandse Geloofsbelijdenis en Heidelbergse Catechismus

Verspreiding van evangelie, vanuit meerdere invalshoeken

U vindt op onze website oude theologische boeken van ‘oude schrijvers’ uit Nederland, Engeland, Schotland, Duitsland, Zwitserland, Amerika enz. Bijbelverklaringen van M. Henry, Dächsel. Prekenbundels van predikanten uit de reformatorische gezindte. Kerkgeschiedenis vanaf de eerste christelijke kerk en de reformatie in Europa. Vaderlandse geschiedenissen, martelarenhistorie van het Romeinse Rijk, de oude christelijke kerk in Europa. Bekeringsgeschiedenissen van jong en oud. Dogmatieken en theologische studies Joods en Israëlische literatuur over voor- en na bijbels tijdperken. Chronologiën van de Bijbel en oude volken. Toekomstverwachting voor Israël en de Kerk van Christus.

Uitgaven van theologienet

Papieren uitgaven van stichting de Gihonbron, uitgegeven door drukkerij Boekenstek