In memoriam: Willem Westerbeke

Als een veldhoen op de bergen

40 preken over het leven van David

Theologieds. G. van de BreevaartPreekbundels/series19-07-2023

De belofte van de kroon des levens voor een beproefd volk

Achttal preken over verschillende teksten

Theologieds. G.J. van der NoortPreekbundels/series05-05-2023

De kerkgeschiedenis van Groenland, en levenshistorie van Hans Egede Sabaaije

De Deense en Moravische zending onder de Groenlanders vanaf 1700 en de oude geschiedenis van Groenland

KerkhistorieK.J. Boer18e eeuw | 19e eeuw05-04-2023

Jan Geense. De schipper van de Eben-Haezer

Aangevuld met brieven en informatie

LevensgeschiedenisJan GeenseAutobiografie23-03-2023

Uit genade zalig geworden

Jane Welleman was een heel bekende Christin uit Nieuwdorp

22 preken en preekschetsen; deel 2

Deze energieke jonge dienstknecht van Christus is in zijn leven en daarna tot bekering van honderden geweest.

TheologieRobert Murray MacCheynePreekbundels/series18-02-2023

26 preken en preekschetsen; deel 1

Deze jonge vurige prediker is tot grote zegen geweest in de Schotse, Engelse en Nederlandse kerk.

TheologieRobert Murray MacCheynePreekbundels/series18-02-2023

Jezus als de gekroonde Koning op Zijn troon

Een bijzonder Schriftuurlijke studie over Openbaring 19 en 20 waarin Christus als gekroonde Koning Zijn beloften vervuld

Theologieds. J.C. PhilpotLiteratuur03-02-2023

Het Evangelie van een Verbondsgod

21 preken en 23 brieven van John Warburton

TheologieJohn WarburtonPreekbundels/series31-01-2023

Levensloop van Phillipus Jacobus Resler en opwekking te Oud-Beijerland.

Enkele facetten uit het leven van Resler tijdens de Franse tijd. Oorlog en zegen door opwekking

Alle begrip te boven

Het geestelijk leven te Pulverbach midden Engeland; Het leven van fam. Gilpin, 6 zusters en Suckey Harley. Incl. voorw. ds. W.C. Lamain.

KerkhistorieJ.H. Alexander18e eeuw | 19e eeuw02-01-2023

Het leven en arbeid van Joseph Charles Philpot, des Pelgrims metgezel.

In deze uitvoerige beschrijving wordt Philpots leven, zijn Baptistisch standpunt en enkele trekken van de Gereformeerde doopvisie uiteengezet

KerkhistorieJ.A. Saarberg | ds. J.C. Philpot18e eeuw | 19e eeuw28-11-2022

Johannis Kempeneers

Kempeneers was kerkenraadslid in de Oud. Ger. Gemeente te St. Philipsland ten tijde van ds. P. van Dijke

Zijn akker was de wereld

George Whitefield en de 'Great Awakening'. Een uitvoerig overzicht van het zeer gezegend leven en zendingswerk van George Whitefield

KerkhistorieL.J. van Valen | George Whitefield17e eeuw | 18e eeuw03-11-2022

Bijbels vergelijken

Onderzoek en vergelijk meerdere bijbelvertalingen met elkaar

Dagelijks woord

Doneren

Om deze website in stand te houden, wordt een gift zeer op prijs gesteld

Wat kunt u vinden op deze site?

Theologie

Literatuur over onderwerpen zoals preekschetsen, hermeneutiek, dogmatiek, kerkrecht, exegese, schriftuitleg etc.

Bekijk theologie
Audiopreken

Grote hoeveelheid audiopreken van ds. Lamain, ds. van der Poel etc.

Bekijk audiopreken
Overig

Overige evangelisatielectuur zoals kerkhistorie, israel & toekomst en levensgeschiedenissen.

Bekijk ook de Nederlandse Geloofsbelijdenis en Heidelbergse Catechismus

Verspreiding van evangelie, vanuit meerdere invalshoeken

U vindt op onze website oude theologische boeken van ‘oude schrijvers’ uit Nederland, Engeland, Schotland, Duitsland, Zwitserland, Amerika enz. Bijbelverklaringen van M. Henry, Dächsel. Prekenbundels van predikanten uit de reformatorische gezindte. Kerkgeschiedenis vanaf de eerste christelijke kerk en de reformatie in Europa. Vaderlandse geschiedenissen, martelarenhistorie van het Romeinse Rijk, de oude christelijke kerk in Europa. Bekeringsgeschiedenissen van jong en oud. Dogmatieken en theologische studies Joods en Israëlische literatuur over voor- en na bijbels tijdperken. Chronologiën van de Bijbel en oude volken. Toekomstverwachting voor Israël en de Kerk van Christus.

Uitgaven van theologienet

Papieren uitgaven van stichting de Gihonbron, uitgegeven door drukkerij Boekenstek