Donne was een excentriek Engels predikant, schrijver en dichter

Een man die vurig de wereld diende vóór zijn bekering. Hij sprak zijn eigen grafpreek uit.

TheologieJohn DonneLiteratuur22-09-2022

Opstand en verval. Aardenburg en Brugge tijdens de korte Reformatie

Bauwhede, Van Damme en div. wetenschappers schrijven over periode 1581-1584

7 preken over de Persoon en het werk van Christus

Deze preken kenmerken zich door diepgaande Schriftkennis en eenvoudig taalgebruik

Kerkhistorie in de tijd dat de meeste martelaren stierven; Schotland 1660-1690

In dit document staan bijdragen van Macaulay, Shields, Van Valen e.a.

KerkhistorieL.J. van Valen17e eeuw13-09-2022

Zinzendorf Nicolas L. von. Levensbeschrijving door L. J. van Valen

De man met een brandend hart voor Jezus

KerkhistorieL.J. van Valen17e eeuw | 18e eeuw27-08-2022

Locatie tempel van Solomo uit Bijbel en Joodse geschriften

Bewijzen, o.a. uit archeologie, dat de Joods tempel van Salomo in de oude stad van David gebouwd is

TheologieWillem WesterbekeLiteratuur26-08-2022

HET ZIEN OP JEZUS. Deel 2

Een Bijbelse, geestelijke uitleg van het leven van Jezus vanaf Zijn ontvangenis tot Zijn hemelvaart

TheologieIsaac AmbrosiusLiteratuur20-07-2022

HET ZIEN OP JEZUS. DEEL 1

Een Bijbelse, geestelijke uitleg van het leven van Jezus vanaf Zijn ontvangenis tot Zijn hemelvaart

TheologieIsaac AmbrosiusLiteratuur20-07-2022

De strijd en het lijden van de Schotse Kerk, 1638-1688

Op ontroerende wijze schetst Van Valen de heftige geloofsvervolging van de Schotse kerk en wondervolle uitreddingen van martelaars

KerkhistorieL.J. van Valen17e eeuw10-06-2022

Ds. G. H. Kersten. Facetten uit zijn leven, kerk, school en gezin; incl. standpunt in de oorlog

Ds. M. Golverdingen beschrijft op sympathieke manier het leven van een trouw dienstknecht van Christus

Catechismusverklaring 52 zondagen

Ds. Kersten leeft nog verder nadat hij gestorven is. Deze verklaring toont een bestudeerd en bevindelijke uitleg in strakke ligging

Theologieds. G.H. KerstenPreekbundels/series02-06-2022

24 preken over Christus vernederd en verhoogd; de Lijdenstijd, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren.

Ds. Kersten was een Christus-prediker. Hij was ten volle in zijn element als de belangen van Koning Jezus het meest naar voren kwamen

Theologieds. G.H. KerstenPreekbundels/series20-05-2022

Preken uit het Oude Test. Dankdag, Advent, Oudjaar, Pasen, Hemelvaart. 10 Preken, Jobs zware beproevingen

25 preken getuigen van diepe beproevingen en rijke Evangelische troost in Christus. Goed geschikt voor leesdiensten

Theologieds. G.H. KerstenPreekbundels/series17-05-2022

Ds. C. Sonnevelt. Bevestiging en intrede te Zeist; 3 preken en schulderkentenis vanwege Joden en abortus in Nederland.docx

De auteur heeft een warm hart voor zending en wijst met nadruk op een oprechte schuldbelijdenis t.o.v Joden en abortus in ons land

Theologieds. C. SonneveltPreekbundels/series05-05-2022

16 korte preken en fragmenten uit het Oude en Nieuwe Testament

MacCheyne was juweel onder de predikers. Hij werd verteerd uit liefde voor z'n medemens om deze voor Christus te winnen

TheologieRobert Murray MacCheynePreekbundels/series04-05-2022

"Met ootmoed bekleed". Korte schets uit het leven van Anthonie Antheunisse, Middelburg

Antheunisse was een mens als alle anderen, maar vrije genade maakte verschil.

De Hebreeënbrief uitgelegd en toepasselijk verklaard vanuit het bevindelijk leven

Ds. Kersten was een kort en bondige uitlegger van enkele Bijbelgedeelten. Uit eigen ervaring kon hij vanuit de verdrukking schrijven

Theologieds. G.H. KerstenPreekbundels/series02-05-2022

Bijbels vergelijken

Onderzoek en vergelijk meerdere bijbelvertalingen met elkaar

Dagelijks woord

Doneren

Om deze website in stand te houden, wordt een gift zeer op prijs gesteld

Wat kunt u vinden op deze site?

Theologie

Literatuur over onderwerpen zoals preekschetsen, hermeneutiek, dogmatiek, kerkrecht, exegese, schriftuitleg etc.

Bekijk theologie
Audiopreken

Grote hoeveelheid audiopreken van ds. Lamain, ds. van der Poel etc.

Bekijk audiopreken
Overig

Overige evangelisatielectuur zoals kerkhistorie, israel & toekomst en levensgeschiedenissen.

Bekijk ook de Nederlandse Geloofsbelijdenis en Heidelbergse Catechismus

Verspreiding van evangelie, vanuit meerdere invalshoeken

U vindt op onze website oude theologische boeken van ‘oude schrijvers’ uit Nederland, Engeland, Schotland, Duitsland, Zwitserland, Amerika enz. Bijbelverklaringen van M. Henry, Dächsel. Prekenbundels van predikanten uit de reformatorische gezindte. Kerkgeschiedenis vanaf de eerste christelijke kerk en de reformatie in Europa. Vaderlandse geschiedenissen, martelarenhistorie van het Romeinse Rijk, de oude christelijke kerk in Europa. Bekeringsgeschiedenissen van jong en oud. Dogmatieken en theologische studies Joods en Israëlische literatuur over voor- en na bijbels tijdperken. Chronologiën van de Bijbel en oude volken. Toekomstverwachting voor Israël en de Kerk van Christus.

Uitgaven van theologienet

Papieren uitgaven van stichting de Gihonbron, uitgegeven door drukkerij Boekenstek