In memoriam: Willem Westerbeke

De wenende Maria aan het graf

in haar droefheid door haar Heere bezocht en liefelijk vertroost

TheologieSamuel RutherfordLiteratuur22-04-2024

Wormke Jakobs

Door de Heere bemoedigd met de belofte dat het over zijn vijanden triumferen en zich in de Heere verheugen en roemen zal; 6 preken

TheologieSamuel RutherfordPreekbundels/series03-02-2024

Kompanen op Oude Paden. Kerkhistorisch tijdschrift 1996-2020

Een geannoteerde Inhoudsopgave en Auteursindex op 25 jaargangen van Oude Paden

Een drietal leerreden over Lukas 14:15-24

Des Heeren nodiging zoals die door het Evangelie aan mensen geschied

Theologieds. Theodorus Adrianus ClarissePreekbundels/series14-10-2023

De waarachtige wegen die God met de mens houdt als hij van Zijn weg afdwaalt

Leerrede over Hosea 7:13b ter voorbereiding van de algemene dank-, vast- en bededag

Theologiedr. John OwenPreekbundels/series14-10-2023

Levensweg van Johannes Theodorus van der Kemp

Voorbereid en bekwaam gemaakt om als zendeling naar Zuid-Afrika te gaan

Het leven Christus, het sterven gewin

Een herfstpredikatie over Filippenzen 1:21

Theologieprof. G. WissePreekbundels/series14-10-2023

Als een veldhoen op de bergen

40 preken over het leven van David

Theologieds. G. van de BreevaartPreekbundels/series19-07-2023

De belofte van de kroon des levens voor een beproefd volk

Achttal preken over verschillende teksten

Theologieds. G.J. van den NoortPreekbundels/series05-05-2023

De kerkgeschiedenis van Groenland, en levenshistorie van Hans Egede Sabaaije

De Deense en Moravische zending onder de Groenlanders vanaf 1700 en de oude geschiedenis van Groenland

KerkhistorieK.J. Boer18e eeuw | 19e eeuw05-04-2023

Jan Geense. De schipper van de Eben-Haezer

Aangevuld met brieven en informatie

LevensgeschiedenisJan GeenseAutobiografie23-03-2023

Uit genade zalig geworden

Jane Welleman was een heel bekende Christin uit Nieuwdorp

22 preken en preekschetsen; deel 2

Deze energieke jonge dienstknecht van Christus is in zijn leven en daarna tot bekering van honderden geweest.

TheologieRobert Murray MacCheynePreekbundels/series18-02-2023

26 preken en preekschetsen; deel 1

Deze jonge vurige prediker is tot grote zegen geweest in de Schotse, Engelse en Nederlandse kerk.

TheologieRobert Murray MacCheynePreekbundels/series18-02-2023

Bijbels vergelijken

Onderzoek en vergelijk meerdere bijbelvertalingen met elkaar

Dagelijks woord

Doneren

Om deze website in stand te houden, wordt een gift zeer op prijs gesteld

Wat kunt u vinden op deze site?

Theologie

Literatuur over onderwerpen zoals preekschetsen, hermeneutiek, dogmatiek, kerkrecht, exegese, schriftuitleg etc.

Bekijk theologie
Audiopreken

Grote hoeveelheid audiopreken van ds. Lamain, ds. van der Poel etc.

Bekijk audiopreken
Overig

Overige evangelisatielectuur zoals kerkhistorie, israel & toekomst en levensgeschiedenissen.

Bekijk ook de Nederlandse Geloofsbelijdenis en Heidelbergse Catechismus

Verspreiding van evangelie, vanuit meerdere invalshoeken

U vindt op onze website oude theologische boeken van ‘oude schrijvers’ uit Nederland, Engeland, Schotland, Duitsland, Zwitserland, Amerika enz. Bijbelverklaringen van M. Henry, Dächsel. Prekenbundels van predikanten uit de reformatorische gezindte. Kerkgeschiedenis vanaf de eerste christelijke kerk en de reformatie in Europa. Vaderlandse geschiedenissen, martelarenhistorie van het Romeinse Rijk, de oude christelijke kerk in Europa. Bekeringsgeschiedenissen van jong en oud. Dogmatieken en theologische studies Joods en Israëlische literatuur over voor- en na bijbels tijdperken. Chronologiën van de Bijbel en oude volken. Toekomstverwachting voor Israël en de Kerk van Christus.

Uitgaven van theologienet

Papieren uitgaven van stichting de Gihonbron, uitgegeven door drukkerij Boekenstek