Philpot J.C. Des Pelgrims metgezel. Gedocumenteerd door J.A. Saarberg

In deze uitvoerige beschrijving wordt Philpots leven en zijn Baptistisch standpunt uiteengezet en enkele trekken van de Gereformeerde doopvisie

Kerkhistorieds. J.C. Philpot18e eeuw | 19e eeuw28-11-2022

Whitefield, George. Beschrijving van zijn leven en zendingswerk door L.J van Valen

Een uitvoerig overzicht van het zeer gezegend leven en zendingswerk van George Whitefield

KerkhistorieGeorge Whitefield17e eeuw | 18e eeuw03-11-2022

Het beleg van Oostende, einde Reformatie West Vlaanderen

De val van Oostende maakte abrupt een einde aan de prille Reformatie die aan de Vlaamse kust was begonnen

KerkhistorieThomas Werner16e eeuw | 17e eeuw15-10-2022

William Gadsby een begaafd Baptistenprediker in Manchester

B.A. Ramsbottom beschrijft Gadsby en zijn gezegend kerkelijk werk in Engeland

Warburton John Sr. en zijn zoon John Jr. Hun levensbeschrijving toegelicht en aangevuld door J.R. Broome

Broome heeft jarenlang gespeurd naar de feiten die Warburton heeft geschreven in 'Weldadigheden van een Verbondsgod'

LevensgeschiedenisJohn WarburtonAutobiografie07-10-2022

Kershaw John. Zijn leven en arbeid door J.A. Saarberg

Saarberg beschrijft meesterlijk het leven van Kershaw en het kerkelijk leven van de Strict Baptist in Engeland in de 19e eeuw

KerkhistorieJ.A. Saarberg18e eeuw | 19e eeuw07-10-2022

Levensoverzicht van Carl Olof Rosenius, prediker in Zweden

Klaas-Jan Boer beschrijft Rosenius 1816-1868 als een gedreven prediker ondanks weinig begrip voor zijn preken

6e viertal. De bekering, Lukas 13: 5 en Vrijheid in Christus

Boston was niet alleen een begaafd Schriftuitlegger, maar ook een bewogen man over zijn toehoorders

TheologieThomas BostonPreekbundels/series06-10-2022

Een getrouw Woord. 60 meditaties

Ds. Kersten was een vertrouwd predikant die ons land en de Kerk van Nederland een warm hart toedroeg

Theologieds. G.H. KerstenPreekbundels/series30-09-2022

Donne was een excentriek Engels predikant, schrijver en dichter

Een man die vurig de wereld diende vóór zijn bekering. Hij sprak zijn eigen grafpreek uit.

TheologieJohn DonneLiteratuur22-09-2022

Wat houdt Gods zegen tegen? Aansporing tot boete voor Christus' kerk in ons land

Baron van Doorn had een bijzondere positie in ons land na de Franse revolutie

Opstand en verval. Aardenburg en Brugge tijdens de korte Reformatie

Bauwhede, Van Damme en div. wetenschappers schrijven over periode 1581-1584

7 preken over de Persoon en het werk van Christus

Deze preken kenmerken zich door diepgaande Schriftkennis en eenvoudig taalgebruik

Kerkhistorie in de tijd dat de meeste martelaren stierven; Schotland 1660-1690

In dit document staan bijdragen van Macaulay, Shields, Van Valen e.a.

KerkhistorieL.J. van Valen17e eeuw13-09-2022

Zinzendorf Nicolas L. von. Levensbeschrijving door L. J. van Valen

De man met een brandend hart voor Jezus

KerkhistorieL.J. van Valen17e eeuw | 18e eeuw27-08-2022

Bijbels vergelijken

Onderzoek en vergelijk meerdere bijbelvertalingen met elkaar

Dagelijks woord

Doneren

Om deze website in stand te houden, wordt een gift zeer op prijs gesteld

Wat kunt u vinden op deze site?

Theologie

Literatuur over onderwerpen zoals preekschetsen, hermeneutiek, dogmatiek, kerkrecht, exegese, schriftuitleg etc.

Bekijk theologie
Audiopreken

Grote hoeveelheid audiopreken van ds. Lamain, ds. van der Poel etc.

Bekijk audiopreken
Overig

Overige evangelisatielectuur zoals kerkhistorie, israel & toekomst en levensgeschiedenissen.

Bekijk ook de Nederlandse Geloofsbelijdenis en Heidelbergse Catechismus

Verspreiding van evangelie, vanuit meerdere invalshoeken

U vindt op onze website oude theologische boeken van ‘oude schrijvers’ uit Nederland, Engeland, Schotland, Duitsland, Zwitserland, Amerika enz. Bijbelverklaringen van M. Henry, Dächsel. Prekenbundels van predikanten uit de reformatorische gezindte. Kerkgeschiedenis vanaf de eerste christelijke kerk en de reformatie in Europa. Vaderlandse geschiedenissen, martelarenhistorie van het Romeinse Rijk, de oude christelijke kerk in Europa. Bekeringsgeschiedenissen van jong en oud. Dogmatieken en theologische studies Joods en Israëlische literatuur over voor- en na bijbels tijdperken. Chronologiën van de Bijbel en oude volken. Toekomstverwachting voor Israël en de Kerk van Christus.

Uitgaven van theologienet

Papieren uitgaven van stichting de Gihonbron, uitgegeven door drukkerij Boekenstek