Een aantal documenten hebben betrekking op de Reformatie in de Zuidelijke Nederlanden, vooral in Vlaanderen en Antwerpen. Over de opkomst en de ondergang van de Lutherse, Doopsgezinde en de Calvinistische Reformatie zijn een aantal boeken gedigitaliseerd die in de Nederlandse literatuur zeer zeldzaam zijn.
Aan de historie van de Martelaren wordt ruim aandacht gegeven. Van de meeste personen die in het Martelaarsboeken voorkomen, zijn persoonlijke gegevens uitgezocht en gepubliceerd. Namen en feiten uit het Romeinse rijk, uit Frankrijk, Italië, Spanje en Schotland worden zoveel mogelijk in chronologische volgorde aangevuld en toegelicht.
Kerkgeschiedenis van Nederland en andere landen in Europa, wordt door diverse auteurs beschreven. Aan Kerkgeschiedenis na de Afscheiding wordt ook aandacht gegeven. Bovendien is deze fragmentarisch aanwezig in de documenten onder de rubriek Levensgeschiedenis.

disclaimer:
"Niets van deze site mag met commerciële doeleinden gepubliceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Stichting De Gihonbron en auteursrechthebbenden"

Algemeen

 • 15 eeuwen Zeeuwse historie in woord en beeld, deel 1-7, Korte gedocumenteerde beschrijving  PDF
 • 15 eeuwen Zeeuwse historie in woord en beeld, deel 15-20 met inhoud  PDF
 • 15 eeuwen Zeeuwse historie in woord en beeld, deel 8-15  PDF

Gereformeerde Gemeenten

 • Levenschetsen van 15 predikanten, 1907 - 1998  DOCX PDF

Kruisgemeenten

 • Levenschetsen van 36 predikanten en voorgangers  DOCX PDF

Stichting de Gihonbron

 • Kerkgeschiedenis vanaf de oude christelijke kerk tot ca. 1965, door 18 deskundigen theologen  DOCX PDF
 • Uit het leven van 20 gelovigen in engeland, 20 KORTE EN UNIEKE LEVENSSCHETSEN  DOCX PDF
 • Uit het leven van 32 gelovigen in Nederland, 32 KORTE EN UNIEKE LEVENSSCHETSEN  DOCX PDF

Vrije Gereformeerde Gemeenten

 • Levenschetsen van 36 predikanten en voorgangers  DOCX PDF
 • Levenschetsen van 4 predikanten (Verheij, Maliepaard, Meinders en van der Heijden)  DOCX PDF

Aarnoutse, drs. A.W.

 • Kompanen op Oude Paden. Kerkhistorisch tijdschrift 1996-2020, Een geannoteerde Inhoudsopgave en Auteursindex op 25 jaargangen van Oude Paden  PDF

Admirant, drs. M. den

 • Discipelen van Kohlbrugge, Personen uit de begintijd van Kohlbruggiaanse prediking in Nederland  PDF

Adrianus, P.

 • Het Romeins Martelarenboek, vertaald en aangevuld door Van Delft/Van Gemert  DOCX PDF

Akkermans, M.

Alcock, D.

 • De vreemdelingen van de valleien, over de Waldenzen en Albigenzen  DOCX PDF

Alexander, J.H.

 • Alle begrip te boven, Het geestelijk leven te Pulverbach midden Engeland; Het leven van fam. Gilpin, 6 zusters en Suckey Harley. Incl. voorw. ds. W.C. Lamain.  PDF
 • Vrouwen van de Reformatie, Een beschrijving van diverse vrouwen die moedige geloofshelden waren  DOCX PDF

Ambrosius, kerkvader

As, H.H.J. van

Asaert, G.

 • Vluchtelingen uit Vlaanderen en Wezel, Vluchtelingen uit het voormalig Vlaanderen en de Vlaamse gemeente te Wezel / ondertekenaars van Convent van Wezel  DOCX PDF

Asselt, dr. W.J. van

 • Johannes Coccejus, zeventiende-eeuws theoloog, 17e eeuws theoloog  PDF

Asselt, Zendeling Gerrit van

 • Roeping te Elspeet en achttien jaar zendeling onder de Bataks, Een unieke beschrijving van zijn leven en werk onder de Bataks Noord Sumatra  DOCX PDF

Aubigné, J.H. Merle d'

 • Anna Boleyn, koningin van Engeland  DOCX PDF
 • Cromwell, beschermer van het geloof in Engeland  DOCX PDF
 • De geschiedenis van de Hervorming in de Zestiende eeuw I, 1e deel  DOCX PDF
 • De geschiedenis van de Hervorming in de Zestiende eeuw II, 2e deel  DOCX PDF
 • De geschiedenis van de Hervorming in de Zestiende eeuw III, 3e deel  DOCX PDF
 • De geschiedenis van de Hervorming in de Zestiende eeuw IV, 4e deel  DOCX PDF
 • De geschiedenis van de Hervorming in de Zestiende eeuw V, 5e deel  DOCX PDF
 • Luther en de Hervorming in Duitsland I, deel I, 1483 - 1521  DOCX PDF
 • Luther en de Hervorming in Duitsland II, deel II, 1522 - 1530  DOCX PDF
 • Serie: Geschiedenis van de Hervorming in Europa ten tijde van Calvijn 

  • Boek 1; deel 1 - Genève en deel 2 - Frankrijk  DOCX PDF
  • Boek 2 - Frankrijk & Boek 3 - Genève  DOCX PDF
  • Boek 4 & Boek 5 - Leven Calvijn, Hervorming in Frankrijk en Zwitserland, Boek 4 - Leven Calvijn en druk bij de Hervorming in Frankrijk & Boek 5 - De strijd van de Hervorming Zwitserland  DOCX PDF
  • Boek 6 & Boek 7 - Hervorming in Engeland  DOCX PDF
  • Boek 8 - Hervorming Genève, Zwitserland en Italië  DOCX PDF
  • Boek 9 & Boek 10 - Farel en Calvijn in Genève  DOCX PDF
  • Boek 11 - Hervorming in Schotland  DOCX PDF
  • Boek 12 - Hervorming in de Scandanavië & Boek 13 - Hongarije, Polen, Bohemen, de Nederlanden  DOCX PDF

Baarsel, Dr. J. Van

 • William Perkins, Een bijdrage tot de kennis der religieuze ontwikkeling in Engeland, ten tijde van Koningin Elisabeth  DOCX PDF

Baart, K.

 • Westkapelle en haar bevolking  PDF

Backhouse, M.

 • Beeldenstorm en bosgeuzen in het Westkwartier  DOCX PDF

Bakhuizen van den Brink, prof. dr. J.N.

 • Juan de Valdés, Reformator in Spanje en Italië  DOCX PDF
 • Protestantse pleidooien uit de zestiende eeuw, Reformatorische smeekschriften en geloofsbelijdenissen in het begin van de Reformatie  DOCX PDF

Bakker, ds. D.

 • Het leven van ds. Daan Bakker; zijn opvolgers, de gemeenten en zijn brieven, Vakkundige en brede beschrijving  DOCX PDF

Bauwhede, D. van der

 • Brugge in de Geuzentijd/Oost-Vlaamse synode 1582  DOCX PDF
 • Opstand en verval. Aardenburg en Brugge tijdens de korte Reformatie, Bauwhede, Van Damme en div. wetenschappers schrijven over periode 1581-1584  PDF
 • Sluis in Vlaanderen verloren en herwonnen, studies over het beleg van Sluis door hertog van Parma  DOCX PDF

Bax, W

 • Het Protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maastricht II, deel 2  DOCX PDF
 • Het Protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maastricht, deel 1  DOCX PDF

Bekouw, J.H.

 • De Reformatie in en omtrent Ronse in Vlaanderen, Opkomst en ondergang van de Reformatie in en omtrent Ronse in Vlaanderen  DOCX PDF

Benjamin, ds. David. J.

Berg, C.R. van den

Bettex, F.

 • De heldenstrijd der Camisarden, vervolging en strijd der Hugenoten in Frankrijk  DOCX PDF

Beversluis, N.H.

 • Klacht en jubel, facetten uit de kleine kerkhistorie in Nederland en Noord-Amerika  PDF

Beza, Theodorus

 • Theodorus Beza, opvolger van Johannes Calvijn  DOCX PDF

Bijleveld, H.

 • Nederland in Frankrijk, zuidergrens van de Nederlanden  DOCX PDF

Bisschop, dr. R.

Blaupot, S.

Blok, ds. P.

 • 100 jaar Gereformeerde Gemeente Dirksland  PDF

Blom, Derk F.

 • Geschiedenis van de Joden in Middelburg, in de spiegel van de (kerk)geschiedenis  DOCX PDF

Boer, D.E.H.

 • De Nederlanden in de late Middeleeuwen  PDF

Boer, K.J.

 • De kerkgeschiedenis van Denemarken met levensbeschrijving van Hans Tausen, Klaas-Jan Boer beschrijft een vrij onbekende historie van de Kerk in Denemarken  DOCX PDF
 • De kerkgeschiedenis van Groenland, en levenshistorie van Hans Egede Sabaaije, De Deense en Moravische zending onder de Groenlanders vanaf 1700 en de oude geschiedenis van Groenland  DOCX PDF
 • De kerkgeschiedenis van Noorwegen, Lapland en Spitsbergen  DOCX PDF
 • De reformatie van Zweden, het leven van Koning Gustaaf Adolf II en de Dertigjarige oorlog  DOCX PDF
 • Het leven en de daden van prins Eugenius van Savoye  DOCX PDF
 • Kerkgeschiedenis in het noorden van Duitsland, Korte gedocumenteerde beschrijving van een weinig bekende tocht  DOCX PDF
 • Leven van een Noorse lekenpreker 1771-1824 , Hauge is in Nederland vrij onbekend. In Noorwegen heeft hij een spoor van Godvrees nagelaten  DOCX PDF
 • Willem Tell, De schutter uit Zwitserland, Gedocumenteerde beschrijving van een dapper held  DOCX PDF

Boersma, O.

 • Vluchtelingen uit Vlaanderen en Wezel, Vluchtelingen uit het voormalig Vlaanderen en de Vlaamse gemeente te Wezel / ondertekenaars van Convent van Wezel  DOCX PDF

Bonar, Andrew

 • Levensbeschrijving van Mac Cheyne door A. Bonar en L.J. van Valen, Beide auteurs schrijven een voortreffelijk overzicht van R.M. Mac Cheyne's leven; incl. James Laing 13 j.  DOCX PDF

Boon, R.

 • Jan Arendsz, de Hageprediker van Alkmaar , met historische schets over Petrus Gabriël, hageprediker  DOCX PDF

Bosch, dr. F.L.

 • Kruisdominees, uit de gereformeerde Kerk onder het Kruis  PDF

Bouwmeester, ds. G.

 • Caspar olevianus en zijn reformatorische arbeid  DOCX PDF
 • Marnix van St. Aldegonde en de Heidelbergse Catechismus  DOCX PDF

Braekman E. M.

Braght, Thieleman Jansz. van

 • Doopsgezinde martelaren in Europa  DOCX PDF
 • Doopsgezinde martelaren te Middelburg, Brugge en Gent  DOCX PDF
 • Hans Bret gemarteld en verbrand te Antwerpen, met enkele martelaren  DOCX PDF
 • Het offer des Heeren, met voorrede en toelichting van S. Cramer  DOCX PDF
 • Martelaren Doopsgezinden en Hervormden in Nederland  DOCX PDF
 • Martelaren en doop uitleg bij Doopsgezinden; deel 1  DOCX PDF
 • Martelaren in Dordrecht en Breda  DOCX PDF
 • Martelaren in Vlaanderen, Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland; deel 2  DOCX PDF

Breevaart, P. van de

 • De breuk beleefd, Historie over voorgangers m.b.t. kerkelijke breuken  DOCX PDF

Bremmer, dr. R.H.

 • De geboortegeschiedenis van de GKN; ontstaan van de NHK, de Gereformeerde Kerken in Nederland  DOCX PDF
 • De val van Antwerpen (1585)  DOCX PDF
 • Proefschrift over Herman Bavinck  PDF
 • Reformatie en rebellie  DOCX PDF
 • Reformatie in Kampen en Overijssel  DOCX PDF

Brienen, dr. T.

 • De Nadere Reformatie, Beschrijving van haar voornaamste vertegenwoordigers  PDF
 • Johannes Hoornbeeck, 1617-1666. Eminent Voetiaans geleerde en pastoraal theoloog, Dr. T Brienen schreef een aantal boeken over personen en prediking van de Nadere Reformatie  PDF

Broere, Bastiaan

 • Bastiaan Broere van oestervisser te Yerseke, naar Noord-Amerika als emigrant , Bastiaan vertelt zijn merkwaardige avonturen en geloofsleven  DOCX PDF

Brès, Guido de

 • Guido de Brès, Zijn leven en sterven en enige brieven; opsteller van de Nederlandse Geloofsbelijdenis  DOCX PDF

Bucer, Martin

 • Bucer en Tremmelius, theologen tijdens de Reformatie  DOCX PDF

Byvanck, dr. A.W.

Chambon, Joseph

 • Geschiedenis van een Martelarenkerk, het protestantisme in Frankrijk tot aan de revolutie  DOCX PDF

Cock, ds. H. de

Colijn, J.J.A.

 • De Hongaarse Gereformeerde Kerk, Schets van de geschiedenis van de Hongaarse Gereformeerde Kerk; toegevoegd schets van het Christendom in Polen  DOCX PDF

Cooper, Bill

Davidse, P.

 • 100 jaar Gereformeerde Gemeente Meliskerke  PDF
 • 100 jaar Gereformeerde Gemeente Oostkapelle  PDF
 • Een onwaardige dienaar, Uit het leven van Jan Vader, oefenaar in Meliskerke  PDF

Decavele, Joh.

 • De Dageraad van de Reformatie in Vlaanderen (1520 - 1565)  DOCX PDF
 • De eerste protestanten in de Lage Landen, Geloof en heldenmoed  DOCX PDF
 • Geloof en Heldenmoed in Waals Vlaanderen  DOCX PDF
 • Geloof en Heldenmoed in Zuid-West Vlaanderen  DOCX PDF

Dijk, M. van

 • Willem III - Prins van Oranje, stadhouder en koning  DOCX PDF

Does, dr. J.C.

Doeve, prof. dr. J.W.

 • Het Palestijns Jodendom tussen 500 voor en 70 na Christus, Van ballingschap tot Agrippa  DOCX PDF

dordtse-synode

 • Nationale Syonde van Dordrecht 1616-1619, uitgave van de Gereformeerde Bond  DOCX PDF

Eggebeen, A.G.

 • 100 jaar Gereformeerde Gemeente Goes  DOCX PDF
 • Jeruzalem dat Ik bemin, kruistochten en strijd met moslims  DOCX PDF
 • Reformatie doorgebroken in 's Hertogenbosch  DOCX PDF

Eijkelboom, Kees

 • Ljoeba, zendelinge, zendelinge onder de Nentsen  DOCX PDF

Elikink, Bernardus

 • Het werk der overtuiging en beroering te Papendrecht  DOCX PDF

End, dr. G. van den

 • Proefschrift over Guiljelmus Saldenus, Een praktisch en irenisch theoloog uit de Nadere Reformatie  PDF

Esser, Isaac

 • Straatprediker in Zuid-Holland, Verslag van een moedig straatpreker die met veel tegenwerking en ook met vrucht heeft gewerkt  DOCX PDF

Eusebius Pamphyli

exalto, drs. K.

 • De Nadere Reformatie, Beschrijving van haar voornaamste vertegenwoordigers  PDF

Farel, Willem

 • Willem Farel, leven en werk, Hervormer te Genève  DOCX PDF

Farrell, Monica

 • Het lijden van de protestanten in Servië in 1941-1942  DOCX PDF

Ferenc, Visky

 • Hongaars Geref. Kerk, In Banden en Gevangenis  DOCX PDF

Fieret, Dr. W.

 • WILHELMUS á BRAKEL oprecht predikant in Rotterdam;, Zijn leven en werk gezien in het licht met zijn tijdgenoten  DOCX PDF

Florijn, B.

 • Helden van Valencijn, Opkomst en ondergang van deReformatie in en omtrent Valenciennes  DOCX PDF

Florijn, dr. H.

 • De OGGiN te Sint-Philipsland, uit de geschiedenis  PDF

Fortgens, H.W.

 • Middelburg, historie van de stad, de oorlog-1940; en opkomst Hervormde gemeente 16eeuw, De beschrijving biedt een schat van informatie over de periode 1572-1945  DOCX PDF

Félicé, G. de

 • Ontroerende geschiedenis van de Protestanten in Frankrijk  DOCX PDF

Genderen, prof. dr. J. van

 • De Nadere Reformatie, Beschrijving van haar voornaamste vertegenwoordigers  PDF
 • WILHELMUS á BRAKEL oprecht predikant in Rotterdam;, Zijn leven en werk gezien in het licht met zijn tijdgenoten  DOCX PDF

Golverdingen, ds. M.

 • Kerkgeschiedenis van de Gereformeerde Gezindte  DOCX PDF

Goud, M. J.

 • Vergeet Zijn grote daden niet, Schetsen uit het kerkelijk leven en de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke en Waarde  PDF

Graaff, B.J.W. de

Graafland, prof. dr. C.

 • De Nadere Reformatie, Beschrijving van haar voornaamste vertegenwoordigers  PDF

Groenewegen, Jacob

 • Een oprecht verhaal in de gemeente van Werkendam  DOCX PDF

Groen van Prinsterer, mr. G.

 • Handboek der geschiedenis van het vaderland, deel 1  DOCX PDF
 • Handboek der geschiedenis van het vaderland, deel 2  DOCX PDF
 • Handboek der geschiedenis van het vaderland, deel 3  DOCX PDF
 • Ongeloof en Revolutie  DOCX PDF

Haamstede, Adrianus van

 • A.J. Jelsma, proefschrift Adriaan van Haemstede en zijn Martelarenboek  DOCX PDF
 • Geloofsvervolging en doodstraf in Antwerpen  DOCX PDF
 • Geloofsvervolgingen en geloofshelden in Spanje, gedeeltelijk door Francisco de Enzinas  DOCX PDF
 • John Foxe: “HET BOEK DER MARTELAREN” Beschrijving van de martelaren in de regeringsperiode van Koningin Mary Tudor 1555 - 1558, Vertaald door Adriaan van Haemstede  DOCX PDF
 • Korte levensschets  DOCX PDF
 • Martelaren in het Romeinse Rijk I, deel 1  DOCX PDF
 • Martelaren in het Romeinse Rijk II, deel 2  DOCX PDF
 • Serie Vervolging in Frankrijk 

  • Geloofsvervolgingen en geloofshelden in Frankrijk I, deel 1, 1523 - 1553  DOCX PDF
  • Geloofsvervolgingen en geloofshelden in Frankrijk II, deel 2, 1553 - 1557  DOCX PDF
  • Geloofsvervolgingen en geloofshelden in Frankrijk III, deel 3, De 5 martelaren van Lausanne  DOCX PDF
  • Geloofsvervolgingen en geloofshelden in Frankrijk IV, deel 4, 1558 - 1571  DOCX PDF
  • Geloofsvervolgingen en geloofshelden in Frankrijk V, deel 5, 1572, de Bartholomeüsnacht  DOCX PDF
  • Geloofsvervolgingen en geloofshelden in Frankrijk VI, deel 6, Levensschets van 3 koninginnen  DOCX PDF
  • Geloofsvervolgingen en geloofshelden in Frankrijk VII, deel 7, Drie Franse martelaren in Brazilië  DOCX PDF

  Serie: HISTORIE DER MARTELAREN, digitaal in zeven delen opgesplitst. 

  Serie: Italië, geloofsvervolgingen en geloofshelden Noord- en Zuid-Italië 

  • Italië, geloofsvervolgingen en geloofshelden Noord- en Zuid-Italië I, deel 1  DOCX PDF
  • Waldenzen in Piëmont II, deel 2  DOCX PDF
  • Waldenzen in Noord- en Zuid-Italië III, deel 3  DOCX PDF
  • Valtellina en Lombardije IV, deel 4  DOCX PDF

Haar, ds. J. van der

 • Hollandse geloofshelden I, deel 1 door ds. J. van de Haar  DOCX PDF
 • Hollandse geloofshelden II, deel 2 door ds. J. van de Haar  DOCX PDF

Havinga, K.

Heesakkers, C.

 • Francisco de Enzinas, Gevangenschap en bevrijding van Francisco de Enzinas, Vertaler Nieuwe Testament in het Spaans; verslag van geloofsvervolgingen in Leuven, Brussel en andere plaatsen  DOCX PDF

Heyden, Gaspar van der

 • Gaspard van der Heyden, Academisch proefschrift van dr. M.F. van Lennep  DOCX PDF

Hille, H.

 • Geschiedenis van de Oud Gereformeerden, de eerste helft van de 20e eeuw  DOCX PDF

Hof, dr. W.J. op 't

 • De Nadere Reformatie in Friesland  PDF
 • De Nadere Reformatie in Zeeland, een eerste schets  DOCX PDF
 • Het gereformeerd piëtisme  PDF
 • Het Gereformeerde Piëtisme en de Nadere Reformatie in de classis Bommel tot 1660  PDF
 • Sluis na de verovering van Maurits in 1604 en 1605  DOCX PDF
 • Vroomheid in de 17e eeuw in internationaal perspectief  PDF
 • Zeeland en de Nadere Reformatie  DOCX PDF

Hofman, drs. H.A.

 • Ledeboerianen en Kruisgezinden, een kerkhistorische studie over het ontstaan van de Gereformeerde Gemeenten  DOCX PDF

Hogendorp, Jonkvrouwe A. van

 • Juliana van Stolberg; haar leven en haar 5 zonen.  DOCX PDF

Hovius, J.

 • Notities betreffende de synode te Emden in 1571 en haar artikelen  DOCX PDF

Hubregtse, I.

 • Gereformeerde Gemeente te Yerseke, Waaraan toegevoegd: Levensbeschrijving van Ds. P. Honkoop, Thona Butijn-Melis en Ploon Kriekaard  PDF

Hulzen, dr. A. van

 • Van opstand tot oorlog, Onze vaderlandse geschiedenis van 1555 - 1576  DOCX PDF

Hulzen, Joh. van

 • Vaderlandse geschiedenis van het begin tot 1965  DOCX PDF

Hus, J.

 • Johannes Hus en Hiëronymus van Praag, levensoverzichten  DOCX PDF

Jane-Witte Welleman

 • Uit genade zalig geworden, Jane Welleman was een heel bekende Christin uit Nieuwdorp  DOCX PDF

Janssen, G.

 • Om de Theocratie, 100 jaar strijd om de theocratische gedachte  DOCX PDF

Janssen, H.Q.

 • De Kerkhervorming te Brugge, een kerkhistorisch tafereel  DOCX PDF

Jeune, J.C.W. le

Jonge, Christiaan de

Kennedy, Dr. John

 • 7 preken over de Persoon en het werk van Christus, Deze preken kenmerken zich door diepgaande Schriftkennis en eenvoudig taalgebruik  DOCX PDF

Kersten, ds. G.H.

 • Ds. G. H. Kersten. Facetten uit zijn leven, kerk, school en gezin; incl. standpunt in de oorlog, Ds. M. Golverdingen beschrijft op sympathieke manier het leven van een trouw dienstknecht van Christus  PDF

Kerényi, prof. dr. K.

Kluit, dr. M.E.

 • Het protestantse Réveil, in Nederland en daarbuiten 1815-1865  DOCX PDF

Knox, John

 • De Hervormer van Schotland, door Ds. G. Bouwmeester  DOCX PDF
 • Het heilige leven en de zalige dood van John Knox  DOCX PDF

Kole, I.A.

 • De Gereformeerde Gezindte, Anno Domini 2000  PDF

Kommers, dr. J.

 • Historisch getuigenis van Dr. Kohlbrugge, ds. Krummacher en ds. Geyser  PDF

Kourdakov, Sergei

Kurtz, dr. Johan Heinrich

 • Beknopt leerboek der christelijke kerkgeschiedenis, uit het Duits vertaald, 1873  DOCX PDF

Kuypers, Gerardus

Langeraad, A. van

Linde, S. van der

 • Jean Taffin, hofprediker en raadsheer van Willem van Oranje  DOCX PDF

Lütge, H.A.J.

 • De Poolse kerk - Reformatie en grote verdrukking, door H.A.J. Lütge e.a.  DOCX PDF
 • Het lijden van de Hongaarse, Boheemse kerk, door H.A.J. Lütge e.a.  DOCX PDF

Macauly, T.B.

 • Kerkhistorie in de tijd dat de meeste martelaren stierven; Schotland 1660-1690, In dit document staan bijdragen van Macaulay, Shields, Van Valen e.a. Onder andere is er een gedeelte opgenomen uit: Naftali, een losgelaten hinde  DOCX PDF

Marnef, Guido

 • Antwerpen in de tijd van de Hervorming  DOCX PDF
 • Antwerpen in de tijd van de Reformatie, Doopsgezinden te Antwerpen  DOCX PDF

Mastenbroek, J.

 • Leven van Jan Geense; bevinding met vriendenkring en verlossing uit grote problemen, Mastenbroek geeft een geïllustreerd overzicht van Jan Geense, de schipper van de Eben-Haëzer. 1848-1933  DOCX PDF

Meertens, dr. P.J.

 • Zeeuwse familienamen; aangevuld met Woordenboek familienamen in Zeeland door Kon. Zeeuws Genootschap, Een schat van informatie over alle bekende en onbekende namen  DOCX PDF

Metselaar, Albert

 • Kruisgemeente van Hollandscheveld, HBO-theologie scriptie  DOCX PDF

Middel, ds. H.H.

 • Gods menigvuldige reddingen, en zijn kerkelijk leven  DOCX PDF

Montijn, C.G.

 • De geschiedenis der Hervorming, in de Nederlanden; reformatie in Vlaanderen  DOCX PDF

Niel, Ferdinand

 • Tragedie van de Albigenzen, inwoners uit provincie Albigois in Zuid-Frankrijk  DOCX PDF

Ommeslaeghe, dr. J.F. van

 • De Reformatie omtrent Oudenaarde, Opkomst en ondergang van de Reformatie in en omtrent Oudenaarde  DOCX PDF

Oostveen, Mia S.H. van

 • Henri Arnaud, leraar en veldheer der Waldenzen  DOCX PDF

Oranje, prins Willem van

 • Apologie of Verantwoording van Willem van Oranje  DOCX PDF

Osinga, T.

 • Francisco de Enzinas, Gevangenschap en bevrijding van Francisco de Enzinas, Vertaler Nieuwe Testament in het Spaans; verslag van geloofsvervolgingen in Leuven, Brussel en andere plaatsen  DOCX PDF

Paauwe, ds. J.P.

 • De Nederlandse Hervormde Kerk na 1816, enige toespraken over de belijdenis van de kerk  DOCX PDF

Pater, de J.C.H.

 • De opkomst en ondergang van het Calvinisme in Doornik  DOCX PDF
 • De scheiding Nederland-Vlaanderen in de 16de eeuw, historisch belicht  DOCX PDF

Paton, John

Pearlman, Moshe

 • De marteldood van Eleazar de priester, en van een weduwvrouw met haar 7 zonen 4de boek van de Makkabeeën  DOCX PDF
 • Gedocumenteerde beschrijving van de strijd door de Makkabeeën  DOCX PDF

Perpetua

 • Martelaren van de oude kerk. Bewaarde documenten van de christenvervolging  DOCX PDF

Perpétua en Felicitas, Martelaressen

 • Martelaren van de oude kerk. Bewaarde documenten van de christenvervolging  DOCX PDF

Philpot, ds. J.C.

 • Het leven en arbeid van Joseph Charles Philpot, des Pelgrims metgezel. , In deze uitvoerige beschrijving wordt Philpots leven, zijn Baptistisch standpunt en enkele trekken van de Gereformeerde doopvisie uiteengezet  DOCX PDF

Plaisier, J.A.

Pohl, Dieter

 • Holocaust, massale moorden op Europese Joden  DOCX PDF

Pol, dr. Frank van der

Poll, R. van der

Post, dr. R.R.

 • Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen  PDF

Prime, Samuel I.

 • De kracht van het gebed, Aangetoond in de heerlijke betoningen van goddelijke genade in de Fultonstreet, in andere samenkomsten in New York en elders in 1857 en 1858  PDF

Ramsbottom, ds. B.A.

 • William Gadsby een begaafd Baptistenprediker in Manchester, B.A. Ramsbottom beschrijft Gadsby en zijn gezegend kerkelijk werk in Engeland  DOCX

Reid, Rev. William

 • Stromen op het droge. Beschrijving en beleving van een reveil in Schotland, De Schotse predikant William Reid (1814-1896) beschrijft de kenmerken van een geestelijk reveil met praktijk voorbeelden  DOCX PDF

Reitsma, dr. J.

 • Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk, in de Nederlanden  PDF

Robijn, L.

 • De Reformatie in en omtrent Ronse in Vlaanderen, Opkomst en ondergang van de Reformatie in en omtrent Ronse in Vlaanderen  DOCX PDF

Roos, ds. J.

 • Historie van de GGiN te Barneveld, Historie van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld met enkele meditaties  DOCX PDF

Rooze-Stouthamer, dr. C.

 • De doopsgezinden in Zeeland en Vlaanderen, De hervorming van de doopsgezinden in Zeeland en Vlaanderen  DOCX PDF
 • De doorbraak van de hervorming in Middelburg  DOCX PDF

Rosenius, Ds. Carl Olof

 • Levensoverzicht van Carl Olof Rosenius, prediker in Zweden, Klaas-Jan Boer beschrijft Rosenius 1816-1868 als een gedreven prediker ondanks weinig begrip voor zijn preken  DOCX PDF

Rotterdam, Arnoldus

 • De Nederlandse Geloofsbelijdenis der Hervormde Kerk, Historisch bericht  DOCX PDF

Saarberg, J.A.

 • Het leven en arbeid van Joseph Charles Philpot, des Pelgrims metgezel. , In deze uitvoerige beschrijving wordt Philpots leven, zijn Baptistisch standpunt en enkele trekken van de Gereformeerde doopvisie uiteengezet  DOCX PDF
 • Kershaw John. Zijn leven en arbeid door J.A. Saarberg, Saarberg beschrijft meesterlijk het leven van Kershaw en het kerkelijk leven van de Strict Baptist in Engeland in de 19e eeuw  DOCX PDF

Scheerder, J.

Schelven, prof. dr. A.A. van

 • Calvinisme in Polen-Bohemen, Hongarije en Zevenburgen, met een bijdrage van G. De Vijver  DOCX PDF
 • Chronologie van Willem van Oranje  DOCX PDF
 • De Nederduitse Vluchtelingenkerken in de 16e eeuw, en hun betekening voor de Reformatie in de Nederlanden  DOCX PDF
 • Marnix van sint Aldegonde  DOCX PDF
 • Willem van Oranje, een boek ter nagedachtenis van idealen en teleurstellingen  DOCX PDF

Shiels, A.

Sijnke, Peter

 • Middelburg, historie van de stad, de oorlog-1940; en opkomst Hervormde gemeente 16eeuw, De beschrijving biedt een schat van informatie over de periode 1572-1945  DOCX PDF

Simons, Menno

 • Hervormer van de Mennonieten of Doopsgezinden  DOCX PDF

Sinke, J. P.

 • Vergeet Zijn grote daden niet, Schetsen uit het kerkelijk leven en de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke en Waarde  PDF

Smallegange, M.

 • Kroniek van Zeeland  PDF

Smits, A.J.

Spijker, prof. dr. W. van 't

 • De Nadere Reformatie, Beschrijving van haar voornaamste vertegenwoordigers  PDF

Sprenger van Eijk, J.P.

 • Martelaars van de Protestantse Kerken van Hongarije in de zeventiende eeuw, Verhaal van Hongaarse martelaren, bevrijd door De Ruiter, zie Lütge  PDF

Tacitus, Publius Cornelius

Tjaden, Ds. Sicco

 • Tjaden, Sicco. Leven en predikant te Oude Pekela, Levensoverzicht van Tjaden 1693-1726 uit aantekeningen samengesteld door drs. F.A. van Lieburg  PDF

Unger, dr. S.W.

 • Middelburg, historie van de stad, de oorlog-1940; en opkomst Hervormde gemeente 16eeuw, De beschrijving biedt een schat van informatie over de periode 1572-1945  DOCX PDF

Ursinus, Zacharias

 • Ursinus, opsteller Catechismus en de ontvangst in Duitsland en Nederland, Uniek document over Heidelberger Catechismus  DOCX PDF

utenhove, J.

Vaernewijck, Marcus van

 • Van de beroerlijke tijden in de Nederlanden, voornamelijk te Gent  DOCX PDF

Valen, L.J. van

 • Alexander Peden, de profeet van het Covenant  DOCX PDF
 • De strijd en het lijden van de Schotse Kerk, 1638-1688, Op ontroerende wijze schetst Van Valen de heftige geloofsvervolging van de Schotse kerk en wondervolle uitreddingen van martelaars  DOCX PDF
 • Een Rijke Oogst, De opwekking in Schotland in 1742  DOCX PDF
 • Gelijk de dauw van Hermon I, Wonderwerken in de Schotse Hooglanden; deel 1  DOCX PDF
 • Gelijk de dauw van Hermon II, Wonderwerken in de Schotse Hooglanden; deel 2  DOCX PDF
 • Kerkhistorie in de tijd dat de meeste martelaren stierven; Schotland 1660-1690, In dit document staan bijdragen van Macaulay, Shields, Van Valen e.a. Onder andere is er een gedeelte opgenomen uit: Naftali, een losgelaten hinde  DOCX PDF
 • Levensbeschrijving van Mac Cheyne door A. Bonar en L.J. van Valen, Beide auteurs schrijven een voortreffelijk overzicht van R.M. Mac Cheyne's leven; incl. James Laing 13 j.  DOCX PDF
 • Zijn akker was de wereld, George Whitefield en de 'Great Awakening'. Een uitvoerig overzicht van het zeer gezegend leven en zendingswerk van George Whitefield  DOCX PDF
 • Zinzendorf Nicolas L. von. Levensbeschrijving door L. J. van Valen, De man met een brandend hart voor Jezus  PDF

Velde, Abraham van de

 • De wonderen des Allerhoogsten, Beschrijving van Gods wonderen in Nederland tijdens en na de Reformatie  DOCX PDF

Veldman, drs. H.

 • De beeldenstorm in Groningen, reformatorische vrijheidsbeweging in Stad en Ommelanden  PDF

Verduyn, W.D.

Verheyden, A.L.E.

Vins, Georgi

 • De laatste hoop…, het evangelie onder Russische gevangenen  DOCX PDF

Viret, Pierre

 • Pierre Viret, Medestander van Calvijn, in leven en werk geschetst, door Dr. D. Nauta  DOCX PDF

Vlierden, M. van

 • Willibrord en het begin van Nederland  PDF

Vloten, dr. J. van

 • Beeldenstorm in Middelburg, Middelburgse beroerten van 1566 en 1567  DOCX PDF

Voetius, Gisbertus

Vogelaar, L.

 • Gijsbertus van Vulpen. Onderwijzer te Borssele, Een oprechte meester 1882 - 1918  DOCX PDF

Vos, K.

 • De doopsgezinden te Antwerpen in de 16de eeuw  DOCX PDF

Waal, TH. de

 • 100 jaar Gereformeerde Gemeente Dirksland  PDF

Water, Willem te

Werner, Thomas

 • Het beleg van Oostende, einde Reformatie West Vlaanderen, De val van Oostende maakte abrupt een einde aan de prille Reformatie die aan de Vlaamse kust was begonnen  DOCX PDF

Wesseling, dr. J.

 • De Afscheiding van 1834 in Zeeland I, Deel 1 - De Bevelanden en Zeeuws-Vlaanderen  PDF
 • De Afscheiding van 1834 in Zeeland II  PDF

Westerbeke, Huib

 • Hij gedenkt aan Zijn Verbond tot in eeuwigheid, Uit de kerkgeschiedenis van Borssele, vanaf 1619  DOCX PDF

Westerbeke, Joh.

 • De armen verzadigd, leven en werk van Petrus Immens  DOCX PDF
 • De Bruidegom komt, 150 jaar Gereformeerde Gemeente in Nederland te Bruinisse  PDF

Westerbeke, Willem

 • Als Puritein... in de voetsporen van Christus!?, Lezing over de Puriteinen, hun historie, invloed en nut; lezing  DOCX PDF
 • Beschrijving van de belangrijkste prinsen en graven uit het huis van Nassau  DOCX PDF
 • Een wolk der getuigen - martelaren in Schotland  DOCX PDF
 • Episoden uit de kerkgeschiedenis tijdens de onrust op Walcheren, Korte schets over de onrust op Walcheren rond de invoering van de nieuwe psalmberijming op 'Nieuwe Zangwijze', tussen 1773 en 1779....  DOCX PDF
 • Serie: Refo500-project - Luther en Melanchton 

  • Deel 1: Levensoverzicht van Luther, Chronologisch overzicht en Luther en de Reformatie na de Augsburgse Confessie  DOCX PDF
  • Deel 2: Catharina von Bora, Uit het leven van Luther, zijn vrouw en kinderen  DOCX PDF
  • Deel 3: Luthers verblijf op de Coburg, Tijdens de Rijksdag te Augsburg  DOCX PDF
  • Deel 4: Brieven aan familie en vrienden  DOCX PDF
  • Deel 5: Invloed van Luther in de Nederlanden, Luthers geschriften in Vlaanderen, Brabant en Zeeland  DOCX PDF
  • Deel 6: Luthers 95 stellingen in 1517 en de Rijksdag te Worms in 1521  DOCX PDF
  • Deel 7: Aspecten uit het leven en de leer van Dr. Maarten Luther  DOCX PDF
  • Deel 8: Dr. Maarten Luther als zielszorger, Luther als kruisdrager, trooster, voorbidder, voorbeeld in ambt en beroep, bemoedigend door gedichten  DOCX PDF
  • Deel 9: De Augsburgse Confessie opgesteld door Luther en Melanchton  DOCX PDF
  • Deel 10: Melanchtons invloed na Luther, Melanchton 'de hoogleraar van Duitsland'  DOCX PDF
  • Deel 11: Luther, belofte en ervaring, Uitgegeven ter herdenking van Luthers 500e geboortedag  DOCX PDF
  • Deel 12: Loci Communes, Korte Samenvatting van Theologie, of Algemene theologische bewijsgronden  DOCX PDF
  • Deel 13: Magister Philippus Melanchton, Levensbeschrijving Melanchton  DOCX PDF
  • Deel 14: Philippus Melanchton, levensloop  DOCX PDF
 • Verwachting voor de Hongaarse kerk, n.a.v. Ezechiël 37 door W. Westerbeke  DOCX PDF
 • Westkapelle. Historie dorp. Een lichtbaken voor zee en voor land, 1e deel Kerkelijke historie algemeen, 2e deel. Gereformeerde Gemeente.  DOCX PDF
 • Willem Houmes, persoonlijk en kerkelijk leven, Westkapelle, Deze markante man heeft veel betekend voor de kerkelijke gemeente  DOCX PDF

Whitefield, George

 • Zijn akker was de wereld, George Whitefield en de 'Great Awakening'. Een uitvoerig overzicht van het zeer gezegend leven en zendingswerk van George Whitefield  DOCX PDF

Wijk, B.J. van

 • Guido de Brès, de Hervormer uit Zuid-Nederland + Onstaan van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, door prof.dr J.N. Bakhuizen van den Brink  DOCX PDF

Wishart, George

Witsius, prof. H.

 • Vredelievende aanmerkingen over de verschillen tussen Antinomianen en Neonomianen  PDF

Wurmbrand, ds. Richard

 • Bloed en tranen, getuigen voor de Amerikaanse senaat  DOCX PDF

Zanchius, Hieronymus

 • Een getuige uit de zestiende eeuw, levensbeschrijving  DOCX PDF

Zinzendorf, Graaf von, Nicolas L.

 • Leven en zendingswerk van de Graaf von Zinzendorf, door P. M. Legêne, Wereldwijd zendingswerk onder veel strijd en zegen  DOCX

Zwaag, W. van der

 • Het leven en werk van J.L. Bernhardi  PDF
 • Korte historie van de Waldenzen en Félix Neff  DOCX PDF

Zweden, ds. J. van

 • Brieven aan predikanten van de Ger. Gemeenten, geschreven in oorlogstijd  DOCX PDF

Zwingli, Ulrich

 • Ulrich Zwingli, Leven en daden van de Zwitserse kerkhervormer, door J.J. Hottinger  DOCX PDF
Algemeen
Gereformeerde Gemeenten
Kruisgemeenten
Stichting de Gihonbron
Vrije Gereformeerde Gemeenten

Aarnoutse, drs. A.W.
Admirant, drs. M. den
Adrianus, P.
Akkermans, M.
Alcock, D.
Alexander, J.H.
Ambrosius, kerkvader
As, H.H.J. van
Asaert, G.
Asselt, dr. W.J. van
Asselt, Zendeling Gerrit van
Aubigné, J.H. Merle d'
Baarsel, Dr. J. Van
Baart, K.
Backhouse, M.
Bakhuizen van den Brink, prof. dr. J.N.
Bakker, ds. D.
Bauwhede, D. van der
Bax, W
Bekouw, J.H.
Benjamin, ds. David. J.
Berg, C.R. van den
Bettex, F.
Beversluis, N.H.
Beza, Theodorus
Bijleveld, H.
Bisschop, dr. R.
Blaupot, S.
Blok, ds. P.
Blom, Derk F.
Boer, D.E.H.
Boer, K.J.
Boersma, O.
Bonar, Andrew
Boon, R.
Bosch, dr. F.L.
Bouwmeester, ds. G.
Braekman E. M.
Braght, Thieleman Jansz. van
Breevaart, P. van de
Bremmer, dr. R.H.
Brienen, dr. T.
Broere, Bastiaan
Brès, Guido de
Bucer, Martin
Byvanck, dr. A.W.
Chambon, Joseph
Cock, ds. H. de
Colijn, J.J.A.
Cooper, Bill
Davidse, P.
Decavele, Joh.
Dijk, M. van
Does, dr. J.C.
Doeve, prof. dr. J.W.
dordtse-synode
Eggebeen, A.G.
Eijkelboom, Kees
Elikink, Bernardus
End, dr. G. van den
Esser, Isaac
Eusebius Pamphyli
exalto, drs. K.
Farel, Willem
Farrell, Monica
Ferenc, Visky
Fieret, Dr. W.
Florijn, B.
Florijn, dr. H.
Fortgens, H.W.
Félicé, G. de
Genderen, prof. dr. J. van
Golverdingen, ds. M.
Goud, M. J.
Graaff, B.J.W. de
Graafland, prof. dr. C.
Groenewegen, Jacob
Groen van Prinsterer, mr. G.
Haamstede, Adrianus van
Haar, ds. J. van der
Havinga, K.
Heesakkers, C.
Heyden, Gaspar van der
Hille, H.
Hof, dr. W.J. op 't
Hofman, drs. H.A.
Hogendorp, Jonkvrouwe A. van
Hovius, J.
Hubregtse, I.
Hulzen, dr. A. van
Hulzen, Joh. van
Hus, J.
Jane-Witte Welleman
Janssen, G.
Janssen, H.Q.
Jeune, J.C.W. le
Jonge, Christiaan de
Kennedy, Dr. John
Kersten, ds. G.H.
Kerényi, prof. dr. K.
Kluit, dr. M.E.
Knox, John
Kole, I.A.
Kommers, dr. J.
Kourdakov, Sergei
Kurtz, dr. Johan Heinrich
Kuypers, Gerardus
Langeraad, A. van
Linde, S. van der
Lütge, H.A.J.
Macauly, T.B.
Marnef, Guido
Mastenbroek, J.
Meertens, dr. P.J.
Metselaar, Albert
Middel, ds. H.H.
Montijn, C.G.
Niel, Ferdinand
Ommeslaeghe, dr. J.F. van
Oostveen, Mia S.H. van
Oranje, prins Willem van
Osinga, T.
Paauwe, ds. J.P.
Pater, de J.C.H.
Paton, John
Pearlman, Moshe
Perpetua
Perpétua en Felicitas, Martelaressen
Philpot, ds. J.C.
Plaisier, J.A.
Pohl, Dieter
Pol, dr. Frank van der
Poll, R. van der
Post, dr. R.R.
Prime, Samuel I.
Ramsbottom, ds. B.A.
Reid, Rev. William
Reitsma, dr. J.
Robijn, L.
Roos, ds. J.
Rooze-Stouthamer, dr. C.
Rosenius, Ds. Carl Olof
Rotterdam, Arnoldus
Saarberg, J.A.
Scheerder, J.
Schelven, prof. dr. A.A. van
Shiels, A.
Sijnke, Peter
Simons, Menno
Sinke, J. P.
Smallegange, M.
Smits, A.J.
Spijker, prof. dr. W. van 't
Sprenger van Eijk, J.P.
Tacitus, Publius Cornelius
Tjaden, Ds. Sicco
Unger, dr. S.W.
Ursinus, Zacharias
utenhove, J.
Vaernewijck, Marcus van
Valen, L.J. van
Velde, Abraham van de
Veldman, drs. H.
Verduyn, W.D.
Verheyden, A.L.E.
Vins, Georgi
Viret, Pierre
Vlierden, M. van
Vloten, dr. J. van
Voetius, Gisbertus
Vogelaar, L.
Vos, K.
Waal, TH. de
Water, Willem te
Werner, Thomas
Wesseling, dr. J.
Westerbeke, Huib
Westerbeke, Joh.
Westerbeke, Willem
Whitefield, George
Wijk, B.J. van
Wishart, George
Witsius, prof. H.
Wurmbrand, ds. Richard
Zanchius, Hieronymus
Zinzendorf, Graaf von, Nicolas L.
Zwaag, W. van der
Zweden, ds. J. van
Zwingli, Ulrich